Endla 59, 10615 Tallinn

Tegevuskeskus

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus
Endla 59, 10615 Tallinn
Administraatori tel/faks 656 4048
e-post: koda @ tallinnakoda.ee

Alates 18.05.on Tegevuskeskus  avatud E-R 10-17 (kokkuleppel koolitusteks, seminarideks, nõustamisteks ka kauem ja nädalavahetustel)

Ruumides järgime soovituslikke reegleid, puhastame ja õhutame ruume. Saalis võib planeerida üritust 25 inimesele ja õppeklassides kuni 10 le inimesele.

Palume oma tulekust ja planeeritud üritusest teada anda eelnevalt koda@tallinnakoda.ee või tel  6564048, 5256560. 

Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevmeeskond töötab klientidega kohapeal ning online võimalusi kasutades. Murede ja probleemide korral palun pöörduge koda@tallinnakoda.ee või tel 6564048

Keskuses on puuetega inimeste ühingutel võimalik läbi viia:

 • informatsiooni- ja nõustamistegevust
 • koolitustegevust
 • erinevate teenuste ja projektide koordineerimist
 • sotsiaalset rehabilitatsiooni, kultuuri- ja sporditegevust

Klientidel on võimalik:

 • osaleda puuetega inimeste organisatsioonide töös
 • osaleda koolitustel, üritustel, vaba aja tegevuses
 • saada informatsiooni ja esmatasandi nõustamist
 • kasutada arvutit, internetti
 • lugeda ajalehti, raamatuid
 • osta puuetega inimeste poolt valmistatud käsitööd
 • osta abivahendeid ja inkontinentsitarbeid