Tegevuskeskus

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus
Endla 59, 10615 Tallinn
Administraatori tel/faks 656 4048
e-post: koda @ tallinnakoda.ee

Seoses 12.03. Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud viiruse COVID19 puhangust tingitud eriolukorra kehtestamise tõttu ei toimu avalikud kogunemised, koolitused, seminarid, üritused, huvitegevused ja nõustamised alates 14.03. meie majas, Endla tn 59 Tallinnas. Palun suhtuda sellesse austavalt ja rahulikult. Palun enda soovist tulla majja anda eelnevalt teada koda@tallinnakoda.ee või tel 6564048. Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevmeeskond töötab klientidega online võimalusi kasutades, et kaitsta puuetega inimesi ja kroonilisi haigeid. Murede ja probleemide korral palun pöörduge koda@tallinnakoda.ee. Infot viirusest hoidumisest ja sellega toimetulekust, nõuannetest ja riigi ning Tallinna linna soovitustest elanikkonnale jagame igapäevaselt www.tallinnakoda/uudised 

Palun teie mõistvat suhtumist ja kannatlikkust!

Tavaolukorras(mitte kriisiolukorras) on keskus avatud kõikidele huvilistele E-R 10.00-18.00 ja huvitegevusteks (ringide töö, koolitused, koosolekud jmt) 10.00-19.00 (kokkuleppel kauem). Laupäeval ja pühapäeval huvitegevusteks vastavalt vajadusele eelneval kokkuleppel.

Keskuses on puuetega inimeste ühingutel võimalik läbi viia:

 • informatsiooni- ja nõustamistegevust
 • koolitustegevust
 • erinevate teenuste ja projektide koordineerimist
 • sotsiaalset rehabilitatsiooni, kultuuri- ja sporditegevust

Klientidel on võimalik:

 • osaleda puuetega inimeste organisatsioonide töös
 • osaleda koolitustel, üritustel, vaba aja tegevuses
 • saada informatsiooni ja esmatasandi nõustamist
 • kasutada arvutit, internetti
 • lugeda ajalehti, raamatuid
 • osta puuetega inimeste poolt valmistatud käsitööd
 • osta abivahendeid ja inkontinentsitarbeid