Tegevuskeskus

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus
Endla 59, 10615 Tallinn
Administraatori tel/faks 656 4048
e-post: koda @ tallinnakoda.ee

Keskus on avatud kõikidele huvilistele E-R 10.00-18.00 ja huvitegevusteks (ringide töö, koolitused, koosolekud jmt) 10.00-19.00 (kokkuleppel kauem). Laupäeval ja pühapäeval huvitegevusteks vastavalt vajadusele eelneval kokkuleppel.

Keskuses on puuetega inimeste ühingutel võimalik läbi viia:

 • informatsiooni- ja nõustamistegevust
 • koolitustegevust
 • erinevate teenuste ja projektide koordineerimist
 • sotsiaalset rehabilitatsiooni, kultuuri- ja sporditegevust

Klientidel on võimalik:

 • osaleda puuetega inimeste organisatsioonide töös
 • osaleda koolitustel, üritustel, vaba aja tegevuses
 • saada informatsiooni ja esmatasandi nõustamist
 • kasutada arvutit, internetti
 • lugeda ajalehti, raamatuid
 • osta puuetega inimeste poolt valmistatud käsitööd
 • osta abivahendeid ja inkontinentsitarbeid