Õigusloome Tallinnas

Tallinna linn ja tema allasutused töötavad jooksvalt puuetega inimestele mõeldud teenuste parandamise nimel. Allpool leiad vastavaid materjale ja vajalikku infot.

Tallinna õigusaktide infosüsteem Teele

Sellele lehele on koondatud Tallinna Linnavolikogu, Tallinna Linnavalitsuse ja Linnaosakogude õigusaktid, eelnõud, arupärimised, istungid, koosseisud jm.

Tallinna Linnavalitsuse invakomisjon

Tallinna Linnavalitsuse invakomisjon on Tallinna Linnavalitsuse alatine komisjon, mille eesmärk on nõustada linnavalitsust ning aidata korraldada linnavalitsuse tegevust puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomiseks. Komisjon koguneb kord kvartalis; selle esimees on sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda kureeriv abilinnapea (Betina Beškina) ning liikmeteks valdkonna ametite esindajad ja erinevate puuetega inimeste organisatsioonide esindajad, sh Tallinna Puuetega Inimeste Koja esindaja.

Täpsem info:
Invakomisjoni põhimäärus
Invakomisjoni koosolekute protokollid

Puuetega inimeste foorum

Puuetega inimeste foorumi koosolekud on ellu kutsutud, et arutada üheskoos valdkonna arenguvõimalusi ja valukohti ning korraldada ideekorjet linna invakomisjoni tööks. Koosolekutest saavad osa võtta kõik soovijad, kutsume kaasa rääkima ka linna tasandil otsustajaid. Käsitletud teemadest: Õiguskantsleri puuetega inimeste nõukoja töö tutvustus, tutvumine Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku Christian Veske tööga, sh Võrdse kohtlemise seadusega tutvumine. Vabaühenduste Liidu huvikaitse juht Tarvo Nurgamaa – kolmanda ja avaliku sektori koostööst; sisendi korje Tallinna Linnavalitsuse invakomisjonile; toimunud on kohtumised Tallinna abilinnapea Betina Beškina, Tallinna Linnavolikogu esimehe Jevgeni Ossinovski ning Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhi Raimo Saadiga jne. Foorumi koosolekud toimuvad 3-4 korda aastas.