Kes me oleme

Tallinna Puuetega Inimeste Koda (TPIK) on 1997.a asutatud mittetulundusühing. TPIK kuulub Eesti puuetega inimeste kodade võrgustikku ja esindame ning kaitseme eeskätt Tallinna ja Harjumaa puuetega inimeste ning nende lähedaste huve. Meie olulisimad koostööpartnerid on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ning Eesti Puuetega Inimeste Koda.

Meie eesmärgid
  • Tagada puuetega inimestele Tallinnas kvaliteetsed, vajaduspõhised, kättesaadavad ja taskukohased teenused;
  • suurendada puuetega inimeste ühiskondlikku teadlikkust ja osalust;
  • muuta tallinlaste hoiakuid puuetega inimeste suhtes positiivsemaks.
Mida me teeme

Meie peamisteks tegevusvaldkondadeks on: invapoliitika kujundamine Tallinna tasandil, sisendi andmine nii olemasolevatele kui loodavatele seadustele ja määrustele, liikmesorganisatsioonide toetamine, informatsiooni edastamine ja esmatasandi nõustamine, TPIK tegevuskeskuse haldamine ning puuetega inimestele suunatud erinevate projektide, tegevuste ja teenuste läbiviimine ja pakkumine.

TPIK tegevuste sõnapilv

Koostööpartnerite tagasiside

Jüri Järve
Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing

Oleme tänu sujuvale koostööle saavutanud palju olulist, näiteks puuetega inimeste kogukonna kaasamise linna ligipääsetavuse arengusuundade koostamisse ja aidanud lahendada mitmeid puuetega inimeste probleeme Tallinna Invakomisjonis.
Jüri Järve, TLIÜ juhatuse esimees

Õie Reinmets
Merimetsa Tugikeskus

TPIK liikmeks olemine annab Merimetsa Tugikeskusele kuuluvustunde: oleme alati oodatud ühistele koolitustele, huviringidesse, spordipäevadele, laatadele ja infopäevadele. Koja avarat saali kasutame heameelega oma ühisürituste läbiviimiseks.
Õie Reinmets, Merimetsa tugikeskuse tegevdirektor

Katrin Halanurm
Tallinna Linnatransport

TPIK on laia visiooniga organisatsioon, kellelt saame väärtuslikku sisendit muutmaks Tallinna ühistransporti puuetega inimestele kättesaadavamaks. Täname suurepärase koostöö eest puuetega inimestele mõeldud teenuste arendamisel!
Katrin Halanurm, Tallinna Linnatranspordi erivedude valdkonna juht