Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatus

Meie koja juhatus on viieliikmeline ja kohtub kord kuus, vajadusel ka sagedamini.

Juhatuse pädevuses on koja töö korraldamine, tegevtöötajatele kohustuste jagamine, koja esindamine kõigis õigustoimingutes ning koja juhtimine üldkoosolekute vahelisel perioodil.

Külli Urb – juhatuse esimees
tel: 5567 2585
e-post: kylli.urb@tallinnakoda.ee
Liikumispuuetega Laste Tugiühing

Jelena Pipper – juhatuse aseesimees
tel: 5568 9895
e-post: elenapipper@gmail.com
Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing

Ulvi Tammer-Jäätes – juhatuse liige
tel: 511 9001
e-post: ulvi.tammer@diabetes.ee
Tallinna Suhkruhaigete Selts

Tiiu Hermat – juhatuse liige
tel: 5645 5483
e-post: tiiu.hermat@thky.ee
Tallinna ja Harjumaa Kurtide Ühing

Eduard Borissenko – juhatuse liige
tel: 5662 6778
e-post: eduard.borissenko@gmail.com
Pimedate töökeskus Hariner