KUTSE: Teenuste infopäev – sotsiaalvalveteenus, koduteenus 29.05 kell 14.00

Tallinna Puuetega Inimeste Kojas Endla tn 59 toimub esmaspäeval, 29. mail kell 14-15.30 Tallinna teenuste infopäev. Sel korral tutvustatakse sotsiaalvalveteenust (varem Häirenupp) ja koduteenust. Sotsiaalvalveteenusest tuleb rääkima teenuse osutaja Viking Security esindaja, koduteenust tutvustab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti eakate toimetulekut toetavate meetmete juhtivspetsialist Kätlin

Loe edasi ...

Eesti Puuetega Inimeste Koda kutsub osa saama järjekordsest puuetega kultuurifestivalist 10. juunil Narvas

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojaga korraldab 10. juunil 2023 Narvas Rugodivi Kultuurimajas puuetega inimeste kultuurifestivali, mis tähistab kahekümne seitsmendat toimumiskorda. Päevajuht Jakob Rosin, Eesti Pimedate Liidu esimees PÄEVAKAVA Kell 11.00- festivali avamine, avakõned ja tervitusedRugodiv kultuurimaja tervitusesinemine 11.40 – 18.00

Loe edasi ...

Omastehooldajate tugigrupi kohtumine 8. mail kl 17

Tallinna Puuetega Inimeste Koda (TPIK) kutsub ellu omastehooldajate tugigrupi, eesmärgiga toetada ja jõustada pikaajaliselt pereliikmele või lähedasele hooldust pakkuvaid inimesi. Lähedase inimese hooldamine, eriti suure hoolduskoormuse korral, on tõsine väljakutse nii hooldajale, pereliikmetele kui ka laiemale võrgustikule, sealhulgas hooldaja tööandjale. Hooldajad kogevad sageli suurt

Loe edasi ...

Puuetega inimeste FOORUM 26.04.2023

TPIKojas käis külas uus võrdsete võimaluste volinik Christian Veske, kes tutvustas oma kantselei tööd ning kutsus puuetega inimesi voliniku poole pöörduma, kui keegi tunneb end diskrimineerituna. Suur tänu ka Priit Kasepalule, kes andis ülevaate Õiguskantsleri inimõiguste nõukoja tööst, mille liige ta oli viimased neli

Loe edasi ...

Tallinna Puuetega Inimeste Koja eesmärgid ja peamised tegevusvaldkonnad

Tallinna Puuetega Inimeste Koda (TPIK) eesmärgiks on esindada ja kaitsta puuetega inimeste huve Tallinna tasandil.                                TPIK seisab selle eest, et:
1) tagada puuetega inimestele Tallinnas kvaliteetsed, vajaduspõhised, kättesaadavad ja taskukohased teenused,
2) suurendada puuetega inimeste ühiskondlikku teadlikkust ja osalust,
3) muuta tallinlaste hoiakuid puuetega inimeste suhtes positiivsemaks.                                                                                                                    TPIK peamisteks tegevusvaldkondadeks  on: invapoliitika kujundamine Tallinna tasandil, liikmesorganisatsioonide toetamine, informatsiooni edastamine ja esmatasandi nõustamine, Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuse haldamine ning puuetega inimestele suunatud erinevate projektide, tegevuste ja teenuste läbiviimine ja pakkumine.
TPIK liikmeteks on Tallinnas tegutsevad puuetega inimeste organisatsioonid – tänaseks oleme katusorganisatsiooniks 23 puuetega inimeste ühingule Tallinnas, kus liikmeid kokku üle 4600.
TPIK on mittetulundusühendus, mis asutati aastal 1997.
Puuetega inimeste arv Tallinnas on 26 464 (seisuga 31.12.2022)

 

 

Toetajad