Endla 59, 10615 Tallinn

Tallinna Puuetega Inimeste Koda

TPIK eesmärgiks on esindada ja kaitsta puuetega inimeste huve Tallinna tasandil.

TPIK seisab selle eest, et

Suurendada puuetega inimeste ühiskondlikku teadlikkust ja osalust

Tagada puuetega inimestele Tallinnas kvaliteetsed, vajaduspõhised, kättesaadavad ja taskukohased teenused

Muuta tallinlaste hoiakuid puuetega inimeste suhtes positiivsemaks

TPIK peamisteks tegevusvaldkondadeks on: invapoliitika kujundamine Tallinna tasandil, liikmesorganisatsioonide toetamine, informatsiooni edastamine ja esmatasandi nõustamine, Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuse haldamine ning puuetega inimestele suunatud erinevate projektide ja teenuste läbiviimine ja pakkumine.

TPIK liikmeteks on Tallinnas tegutsevad puuetega inimeste organisatsioonid- tänaseks oleme katusorganisatsiooniks 23 puuetega inimeste ühingule Tallinnas, kus liikmeid kokku üle 4600. TPIK on mittetulundusühendus, mis asutati aastal 1997. Tallinnas on puuetega inimesi üle 36 600, Eestis üle 150 000.

Toetades iseseisvust

Tallinna Puuetega Inimeste Koda korraldab 24.-25.aprillil traditsioonilist Invamessi, mille peateemaks on iseseisvus – iseseisvuse saavutamine, säilitamine ja toetamine. Lisaks infotundidele, töötubadele

Loe edasi »

Ravikindlustamata Tallinna elanikele

Seoses AS Lääne-Tallinna Keskhaigla Kopli polikliiniku sulgemisega renoveerimiseks toimuvad alates 03.02.2020 Tallinna elanike registris olevate ravikindlustamata elanike üldarsti ja kirurgi ambulatoorsed

Loe edasi »