Keskuses tegutsevad

Põhja-Eesti Autismi Liit – ruum 105
kontakt: Ivica Mägi
tel: 516 9605
e-post: ivica.magi@gmail.com
koduleht: www.autism.ee
fb: www.facebook.com/pohjaeestiautismiliit

Tallinna Invaspordiühing – ruum 106
kontaktisik: Rita Goruškina
tel: 554 8505
e-post: tallinnainvasport@gmail.com
koduleht: tallinnainvaspordiyhing.blogspot.com

Tallinna ja Harjumaa Autismiühing – ruum 106
kontaktisik: Aet Urbas
tel: 5699 7625
e-post: autism.tallinn@gmail.com
koduleht: www.autismtallinn.ee

Tallinna Reumaühing – ruum 107
kontaktisik: Külly Halenius
tel: 5809 1843
e-post: kylli5322@gmail.com

Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing – ruum 108
kontaktisik: Jelena Pipper
tel: 5568 9895
e-post: thpnu@epnu.ee
koduleht: thpnu.epnu.ee
fb: www.facebook.com/thpnu

Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit – ruum 108
kontaktisik: Mare Abner
tel: 5645 3468
e-post: mare.abner@gmail.com
koduleht: www.epnu.ee
fb: www.facebook.com/epnul

Eesti Lihasehaigete Selts – ruum 108
kontaktisik: Jüri Lehtmets
tel: 526 0140
e-post: els@els.ee
koduleht: www.els.ee
fb: www.facebook.com/EestiLihasehaigeteSelts

Tallinna Liikumispuuetega Inimeste Ühing – ruum 110
kontaktisik: Jüri Järve
tel: 654 3556, 501 0127
e-post: tliy@tliy.ee
koduleht: www.tliy.ee
fb: www.facebook.com/TallinnaLiikumispuudegaInimesteUhing

Tallinna Suhkruhaigete Selts – ruum 203
kontaktisik: Ulvi Tammer-Jäätes
tel: 511 9001
e-post: ulvi.tammer@diabetes.ee
koduleht: www.diabetes.ee

Eesti Pimekurtide Tugiliit – ruum 207
kontaktisik: Raissa Keskküla
tel: 527 9131
e-post: info@pimekurdid.ee
koduleht: www.pimekurdid.ee