Kasulik info

LINGID

Eesti Puuetega Inimeste Koda

Vabaühenduste Liit

Sotsiaalministeerium

Sotsiaalkindlustusamet

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Liikumisvabadus.invainfo.ee

Soodustused puudega inimesele

Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele

TRÜKISED

Keskkonna kohanduse abimaterjal (2018)

Invamess 2018 messikataloog (2018)

„Teekond erilise lapse kõrval“ puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastele. (2017)

«Путь рядом с особым ребенком» (2017)

TPIK projekti infovoldik (2017)

Invamess 2016 messikataloog (2016)

Puuetega inimeste õiguste konventsiooni lahtiseletus (2016)

TPIK ajakiri “Kojaline”

Kojaline nr 1.

Kojaline nr 2. 

Kojaline nr 3. 

Kojaline nr 4. 

Kojaline nr 5.

Kojaline nr 6. 

Kojaline nr 7. 

Kojaline nr 8.

Kojaline nr 9.

Kojaline nr 10.

Uuringud ja lõputööd

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraport „Puuetega inimeste eluolu Eestis“ (Tallinn, 2018)

Mihkel Tõkke magistritöö “Eesti puuetega inimeste kodade huvikaitse tegevus puuetega inimeste esindamisel” (2017)