Kasulik info

LINGID Eesti Puuetega Inimeste Koda Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit Sotsiaalministeerium Sotsiaalkindlustusamet Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Liikumisvabadus.invainfo.ee Soodustused puudega inimesele Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele TRÜKISED Keskkonna kohanduse abimaterjal (2018) Invamess 2018 messikataloog (2018) „Teekond erilise lapse kõrval“ puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastele. (2017) «Путь рядом с особым ребенком» (2017) TPIK projekti infovoldik (2017) Invamess 2016 messikataloog (2016) Puuetega inimeste õiguste konventsiooni lahtiseletus (2016) TPIK ajakiri “Kojaline” Kojaline nr 1. Kojaline nr 2.  Kojaline nr 3.  Kojaline nr 4.  Kojaline nr 5. Kojaline nr 6.  Kojaline nr 7.  Kojaline nr 8. Kojaline nr 9. Uuringud ja lõputööd ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraport „Puuetega inimeste eluolu Eestis“ (Tallinn, 2018) Mihkel Tõkke magistritöö “Eesti puuetega inimeste kodade huvikaitse tegevus puuetega inimeste esindamisel” (2017)