Tallinna Puuetega Inimeste Koja Meelte aed

Tallinna Puuetega Inimeste Koda (TPIK) rajab Euroopa roheline pealinn 2023 raames Meelte aia.

Hetkel leiab Tallinna Puuetega Inimeste Koja (TPIK) tegevuskeskuse hooviala vähest kasutust, kuid tunneme vajadust luua siia vaba aja veetmiseks sobiv meelte aed, kuhu lisada erinevate meelte stimuleerimiseks sobivaid elemente ja mõned rekreatiivset ajaveetmist võimaldavad detailid. Samuti muudame hooviala hubasemaks, täiendades senist haljastust. Hoovialale lisakasutuse loomine toob lisaväärtust nii TPIK tavakülastajatele (puuetega inimesed ja nende pereliikmed) kui ümbruskonna elanikele. Vajadust toetab ka fakt, et lähiümbruses ei ole sarnaseid avalikuks kasutamiseks avatud hubaseid hoovialasid.

Projekti eesmärk on luua puuetega inimestele, nende lähedastele ning ümbruskonna elanikele lisavõimalusi vaba aja õues veetmiseks, tutvustades neile erinevaid meeli stimuleerivaid elemente. Seeläbi ka tõsta üldsuse teadlikkust Tallinna Koja olemasolust ja vähendada puuetega inimestega seotud eelarvamusi.

Projekti meeskonda nõustab Ella Maria Merle Kari – hariduselt tegevusterapeut, kes töötab laste ja noortega vaimse tervise valdkonnas, kaasates teraapiatöösse looduskeskkonda ja loomi. Lisaks on ta koolitaja Eesti Loodus- ja Loomateraapiakeskuses loodusteraapia suunal aiandusteraapia moodulis. Suviti toimetab Ella Marie Merle iganädalaselt neljas Tallinna kogukonnaaias, kus viib läbi terapeutilise aianduse gruppe, mille eesmärk on soodustada kogukonna lõimumist ning selle liikmete füüsilise ja vaimse tervise toetamist läbi tegevuste aias ja taimedega.

Oma eelistusi ja soovitusi jagavad projekti elluviimisel TPIK liikmesorganisatsioonide esindajad, seega tegutseme selle nimel, et nii erinevate puuetega kui ka erinevas vanuses inimesed tunneksid end meie meelte aias hästi.

Meelte aia pidulik avamine toimub 28. juunil.

Jälgige reklaami!