TPIK ettepanekud Tallinna Linnavalitsuse Invakomisjoni 2023. a töökavasse

Tallinna Arengupuudega Inimeste Tugiühing 
– Omastehooldaja asendus (hooldaja haigestumise korral)
– Hooldaja määramine – hooldaja on raske (liikumis)puudega, hooldajaks ei määrata, kuigi teostab igapäevaselt pereliikme hooldustoimingud. Määruses on märgitud kaalutletud otsuse võimalus, miks seda ei rakendata?
– Ettepanek: Moodustada komisjon, tagamaks igapäevane toetatud elamine Tallinnas intellektipuudega inimestele.
Viide: Tallinna Linnavalitsuse invakomisjoni määrus §6. p.2
Komisjonil on õigus:
2) moodustada töögruppe valdkonna probleemsete küsimuste läbitöötamiseks;
– Ööpäevaringse erihoolekandeteenuse kättesaadavus Tallinnas
– Arengupuudega inimestele ette nähtud päevahoiuteenused – kas neid on praegu piisavalt või on plaanitud lisada, milline on linna strateegia?
– 16-aastaseks saanud arengupuudega lapsed pärast põhikooli lõpetamist otse päevahoiu/ tugikeskuse teenusele?                                  Hetkel lõpetavad nad 16-aastaselt põhikooli ja vahele jääb 1,5-2 aastane „auk“ kuni täisealiseks saamiseni.
Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing
– igal koosolekul võiks esineda linnavalitsuse kaks ametit ülevaatega ameti
tegevustest puuetega inimeste probleemide, ligipääsetavuse ja ligipääsetavuse arengusuundade jms seisukohast
– Kaardistada liikumispuudega inimestele sobivate sotsiaalkorterite olemasolu.
– Vabaduse Väljaku maa-alune parkla – ligipääs ajavahemikul kl 22-07 ebaselge
– Tallinna avalikud varjumiskohad – kuivõrd on tagatud ligipääs?
Tallinna Puuetega Naiste Ühing
– Millised ja kui ligipääsetavad on munitsipaalmajad, keda sinna majutatakse?
Milline on linna plaan, kuhu vastavaid maju planeeritakse, kuidas saab sinna taotleda eluaset?
– Millised on kriisiabi teenused puudega inimestele kortermajades?
– Invakomisjoni koduleht- kus see täpsemalt asub ja milliste teemadega on varem tegeletud? Antud info peaks olema avalik.
– Teha ettepanek riigile, et võimaldada tööalase rehabilitatsiooni teenust ka
puuduva töövõimega inimestele, kes töötavad. Praegu on tööalase
rehabilitatsiooni teenus ette nähtud ainult osalise töövõimega inimestele.
Põhja-Eesti Pimedate Ühing
– Eluasemete remondi hüvitamine puuetega inimestele (pimedad jt), lähtuvalt ohutusest, sh tuleohutus
Sclerosis Multiplexi Ühing
– Mittetöötava või osalise töökoormusega omastehooldaja hoolduskoormuse arvestamine tulevase pensionistaaži arvestamisel.
– Omastehooldajatele puhkuse võimaldamine.
– Esmatasandi meditsiini- ja haridusasutused peavad olema kõigile ligipääsetavad.
– Ühistransport: kas bussijuhid peavad ratastooli jaoks rambi lahti tegema või mitte? Enamasti seda ei juhtu. Kas ei viitsi või ei avane või pole kindaid või pole konksu. Mine võta kinni, et mis see põhjus on. Heal juhul lastakse bussipõhja allapoole.
– Pirita rand – pääs ujuvate ratastoolideni (vetelpääste majas) – parkimine
surfiklubi nö ukse ees, kinni sõidetud invaparkimiskohad või üldse ligipääsu
puudumine nendele 2-le kohale. Mupo ei suuda seda lahendada. Linna territoorium? Ka mujal Pirita ranna läheduses pole invaparkimiskohti. Üks on Pirita Huvikeskuse taga, rohkem ei ole. Rannahoone juures olid varem prügikonteinerid nende kohtade peal. Merivälja tee 33 juures oli varem invarand, laudtee.
– Lauluväljak – üritusekorraldaja pädevusse kuulus varem ka invaparkimise korraldamine, mis tähendas, et iga ürituse puhul tuli eraldi kirjutada või helistada ja uurida, et kas ja kus saab parkida. NÜÜD: Soovitatakse, õigemini küll eeldatakse tasulist parkimist. Tegemist on linna territooriumiga või Europarki omandiga? Kui on sellele firmale rendile antud, siis miks ei ole jäetud tasuta invaparkimise võimalust? Lähimad kohad on veel jäänud Russalka juurde.
– Eesti Näitused – messidele ligipääs võimatu. Ratastooliga pole võimalik.
Trepid ka kergema puudega inimestele suurte raskustega. Mäkke viiva sõidutee kaudu ei lasta ligi ei oma auto ega ka taksoga. Näiteks turismimess TOUREST 2021. Pikem kirjavahetus, aga ligipääsu ei saanudki. Lubadega sõidukid üles-alla sõidavad, nende vahel ratastooliga ei ole ka võimalik. Ka seal on vist ikkagi ka linnamaa? Samas Maarjamäe lossi juurde üles lubatakse
takso või autoga sõita.
– Vanalinna tänavate ligipääsetavus – hetkel ka taksodele ligipääs keelatud (nt Pikk tänav)