Toeta

Kui tunned soovi ja võimalust läbi Tallinna Puuetega Inimeste Koja anda omapoolne panus puuetega inimeste ühenduste abistamiseks, on Sul selleks mitu varianti:

1) oma professionaalsete oskustega- kas ühekordse või regulaarse vabatahtliku tööga mõnes TPIK tegevuses või meie liikmesorganisatsioonide juures. Võta ühendust koda@tallinnakoda.ee ning arutame lähemalt.

2) rahalise toetusega- kas ühekordse või püsikorraldusega- TPIK kontole EE602200001120181691 Swedbank.

TPIK kuulub Vabariigi Valitsuse tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja ning seetõttu on eraisikute ja juriidiliste isikute poolt tehtud annetuste pealt võimalik tagasi saada tulumaks. Selleks tuleb eraannetajal teatada aadressile mihkel@tallinnakoda.ee oma isikukood. Mõlemile kehtivad maksuvabade annetuste osas Tulumaksuseadusega pandud piirangud.