Endla 59, 10615 Tallinn

Ühisruumide kasutamine

Ühisruumid on:

 • saal
 • õppeklass
 • arvutiklass
 • toimetulekuruum
 • nõustamisruum
 • füsioteraapiaruum
 • fuajee
 • köök
 • ringi- ja klubiruum

Nimetatud ruumides on võimalik vastavalt kokkulepitud ajale läbi viia:

 • koolitustegevust
 • huviringide tegevust
 • nõustamistegevust
 • info jagamist
 • kultuuritegevust
 • rehabilitatsiooni alast tegevust
 • erinevaid üritusi, mis on kooskõlastatud TPIK juhatusega

Ühisruumide kasutamise leping tuleb tingimata vormistada ka tasuta ruumi kasutamise puhul.
Tallinna Puuetega Inimeste Koja liikmetele on ühisruumide (v.a. saal) kasutamine tasuta.
Ühisruumide kasutamise tellijal on õigus kasutada ruume vastavalt kokkulepitud ajale ja korrale.
Tellija vastutab ruumide heatahtliku kasutamise eest.
Tellija on kohustatud tagastama ruumid ja vara samas seisukorras kui need olid enne. Ruumide tagastamisel tuleb kindlasti jälgida, et aknad ja uksed on suletud ning elektrivalgustid jm. seadmed on välja lülitatud.
Tellija on kohustatud hüvitama lõhutud tehnika, mööbli või ruumidele tekitatud kahju vastavalt eseme väärtusele.
Tellija on kohustatud tasuma talle esitatud arve ettenähtud tähtajaks.
Muudes tingimustes lepitakse eelnevalt kokku kirjalikult.