Tegevuskava 2022

 • Infopäev  ”Kodude kohandamine ligipääsetavaks”
 • 22. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäeva pidulik eine liikmesühingute esindajatele (kutsetega)
 • Arengukava 2022 – 2027 kaasajastamine ja kinnitamine; arengukava täiendamise seminar koos liikmesühingute esindajatega aprillis
 • Infopäev ”Sotsiaalkindlustusameti teenused erivajadustega inimestele/ erihoolekandeteenused” (ööpäevaringne erihoolekanne)
 • Seewaldi tuur – 24. august
 • Esmaabi koolitus
 • Üldkoosolek liikmesühingutele – 3. juunil KUMUs
 • Suvekool liikmesühingutele – 3. juunil KUMUs
 • Tallinna Linnavalitsuse Invakomisjonidel osalemine
 • Tuleohutuse koolitus ja näidisevakuatsioon – 17. august
 • Spordipäev – 18. september (projekti taotlus Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuametile)
 • Aastalõpu jõulukontsert – detsember (projekti taotlus Tallinna linnalt)
 • Aastalõpu ümarlaud liikmesühingute esindajatele – detsember
 • Projekti „Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide huvikaitsevõrgustiku tugevdamine“ (projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga) – tegevused:
 • a) Puuetega inimeste foorumi koosolek nr 1  – 17. jaanuar
 • b) Kohtumine abilinnapea Betina Beškinaga – 8. veebruar
 • c) Seminar “Invapoliitika kujundamine Põhjamaade näitel” – aprill
 • d) Puuetega inimeste foorumi koosolek nr 2 – 22. märts
 • e) Tallinna Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liikmete ja puuetega inimeste koostöökohtumine – mai
 • f) Puuetega inimeste foorumi koosolek nr 3 – 30. august
 • g) Puuetega inimeste spetsialistide ja kohaliku omavalitsuse ametnike koolitus – 5. oktoober
 • h) Projekti tulemusi tutvustava lõpuseminar – november
 • Projekt “Tallinna täiskasvanud puuetega inimeste arendavad ja tervislikud tegevused 2022 sügishooajal” (rahastab Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuamet) sh toimuvad tegevused 5. 09-21.12.2022
 • a) Treening füüsilise vormi tugevdamiseks ja hoidmiseks
 • b) Mälutreening
 • c) Kunstiteraapia avatud stuudio
 • Projekt “Puuetega inimeste areng ja kaasatus ühiskonda läbi huvitegevuste 2022 kevadhooaeg” sh toimuvad huvitegevused 2.02-31.05.2022:
 • a) Mälutreening 2. Ja 16.02; 2. Ja 16.03; 6. Ja 20.04; 4. Ja 18.05
 • b) Kunstiteraapia – 15.02-24.05
 • c) Aktiivne esmaspäev
 • d) Kumu ekskursioon koos giidiga huvitegevustes osalejatele – 31.05
https://sites.google.com/view/eestivabariigi104aastapevathis/avaleht