Tallinna linnavalitsuse invakomisjoni 2023 aasta tööplaan

I koosolek päevakord
1. Invakomisjoni 2023. aasta tööplaani arutelu
2. Jooksvad küsimused
II koosolek päevakord
1. Erihoolekandeteenuste arengud riigis (SOM ülevaade)
2. Invakomisjoni põhimäärus ja koosseis
3. Ühe linna ameti tegevuste tutvustus
4. Jooksvad küsimused
III koosolek päevakord
1. Omastehooldajatele mõeldud teenused ja muudatused valdkonnas
2. Ligipääsetavuse Fondi tegevused 2023. aastal
3. Ühe linna ameti tegevuste tutvustus
4. Jooksvad küsimused
IV koosolek päevakord
1. Eluruumide kohandamise ülevaade ja linna eluruumid
2. Ühe linna ameti tegevuste tutvustus
3. Jooksvad küsimused