TALVEHOOAJA 2023 TEGEVUSED

Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevuskeskuses (Endla 59) – olete oodatud osalema:

Mälutreening kolmapäeviti kell 15-16: 4. ja 18.01.2023 – tasuline 1 euro kord
8. ja 22.02; 8. ja 22.03; 5. ja 19.04; 3. ja 17.05.2023
Mälutreeningut juhendab Reet Trei

Mis siis on mälutreening? Mälutreeningu juurde kuuluvad virgutusharjutused ja erinevate ülesannete lahendamine, mälutreening arendab meid, kinnitab, et ka eakad suudavad õppida, meenutada ja mäletada uusi teadmisi. Mälutreening õpetab, milliseid tehnikaid saab mälu parandamiseks igapäevases elus kasutada. Praktikas, ehk igapäevases elus, on erinevatest mnemo tehnilistest võtetest kasu nii eakatele kui ka noorematele inimestele-igapäevane infotulv lihtsalt on nii suur, et ei salvesta kogutut püsimällu.

Mälutrennis lahendatavad ülesande nõuavad erinevate tunnetuslike oskuste koostööd, arendavad pikaajalist mälu, keskendumisvõimet, järeldusvõimet, loogikat, keelt. Ülesanded on lõbusad ja nende lahendamisega saavad kõik hakkama. Alati kontrollime tulemusi, võrdleme ning arutame, mis tekitas raskusi, mida ülesanne arendas. Veidi aega tutvustatakse ka teooriat – näiteks aju osadest – millised sagarad täidavad milliseid funktsioone, millised on mälu liigid, milliseid toidud on ajule head.