Projekt „Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide huvikaitsevõrgustiku tugevdamine“

Projekt kestab 01.10.2021 kuni 30.11.2022.
Projekti raames tugevdatakse puuetega inimeste esindusorganisatsioonide võrgustikku – Tallinna Puuetega Inimeste Foorumi tegevust, mille eesmärk on seista puuetega inimeste õiguste eest ja olla tõhusaks mõjutajaks ja tugevaks partneriks omavalitsusele. Areneb toimiv ja tulemuslik võrgustik, kus suudetakse välja töötada ühiseid tegevusplaane, kuidas parandada puuetega inimeste ja nende pereliikmete elukvaliteeti. Kujuneb koostöövõrgustik, mis oleks tõhusaks partneriks kohalikule omavalitsusele, suudetakse mõjutada kohalikku omavalitsust arvestama puuetega inimeste vajadustega avalike teenuste ja toetuste planeerimisel, samuti linna keskkonna kujundamisel. Projekti käigus viiakse läbi seminarid organisatsioonide esindajatele ning koolitus kohaliku võimu ametnikele.

Foorumi koosolek nr 1 – 17.01.2022
Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.