Tule meile külla või praktikale

Külalised on meie organisatsiooni oodatud aastaringselt. Esitlus ja ringkäik tegevuskeskuses võtab aega orienteeruvalt 1-1,5 tundi. Esitlusel saate lühikese ülevaate meie tegevustest ning ringkäik annab hea ülevaate tegevuskeskusest ja selle võimalustest.

Aastate jooksul oleme praktikavõimalust pakkunud erinevate kõrgkoolide valdkonna erialade tudengitele. Meie juurde on oodatud sotsiaaltöö, psühholoogia, kasvatusteaduste jne erialade tudengid. Ootame praktikale teotahtelisi tudengeid, kes tunnevad huvi Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevusvaldkondade vastu, soovivad avardada oma silmaringi mittetulundussektoris ning tahavad töötada koos puuetega inimeste valdkonna esindajatega.

Kontakt: 
koda@tallinnakoda.ee
Tel 656 4048