Endla 59, 10615 Tallinn

Tegevuskava

Tegevusprogramm 2019

Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevusprogramm 2019 eesmärgiks on Koja liikmesühingute tegevuste toetamine, informatsiooni edastamine eri osapoolte vahel ja koostöö erinevate institutsioonidega esindamaks ja kaitsmaks puuetega inimeste huve Tallinna tasandil.

 • KÜSK ME18 koolitusprojekt
 • HMN tegevusprogrammi elluviimine
 • Välisvabatahtlike kaasamine TPIK ja Tegevuskeskuse tegevustes
 • 2-3 infopäeva jagatuna aasta peale
 • Üldkoosolek enne suvepuhkust mai-juuni
 • TPIK Suvekool juunis
 • Spordipäev sügisel hooaja alguses
 • Jätkuvad Tegevuskeskuses huviringid: https://tallinnakoda.ee/tegevuskeskus/pakutavad-tegevused/
 • TPIK Jõulukontsert detsembris
 • TPIK aastalõpu kohtumine liikmesühingutega detsembris
 • TPIK Jõuluturg / Rahvusvahelisele puuetega inimeste päevale pühendatud üritus
 • Projekt „Tallinna Puuetega Inimeste Koja liikmete turvaline elukeskkond“ – võimalus teha kohustuslikud esmaabi ja tuleohutuse koolitused
 • Osalemine EPIFond investeeringute ja soetuste taotlusvoorus
 • Osalemine Invakomisjoni töös
 • Liikmesühingute nõustamine HMN ja teiste projektide koostamisel