Tegevuskava

Tegevusprogramm 2018

Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevusprogramm 2018 eesmärgiks on Koja liikmesühingute tegevuste toetamine, informatsiooni edastamine eri osapoolte vahel ja koostöö erinevate institutsioonidega esindamaks ja kaitsmaks puuetega inimeste huve Tallinna tasandil.
•    Osalemine Huvikaitselabori programmis •    Projektide kaudu täiendavate tegevusvõimaluste otsimine •    Jätkub välisvabatahtliku kaasamine tegevustesse •    Jätkub projekt “Tugev motivatsioon ning selge kommunikatsioon” •    Üldkoosolek I  8. mai Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses •    Invamess 19.-20. aprill •    Talgupäev Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses •    TPIK Suvekool juunis •    Spordipäev sügisel •    Sügishooajast jätkuvad Tegevuskeskuses huviringid •    Sügishooajast uue välisvabatahtliku kaasamine •    Infopäev vahemikus august – september •    Infopäev vahemikus oktoober – november •    TPIK Jõuluturg detsembris •    Üldkoosolek II detsembris •    TPIK Jõulukontsert detsembris