Tegevuskava 2021

Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevuskava 2021 eesmärgiks on Koja liikmesühingute tegevuste toetamine, informatsiooni edastamine eri osapoolte vahel ja koostöö erinevate institutsioonidega esindamaks ja kaitsmaks puuetega inimeste huve Tallinna tasandil.

Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevuskava 2021 eesmärgiks on puuetega inimeste ja krooniliste haigete huvide kaitsmine ja esindamine, liikmesühingute tegevuste toetamine, koostöö erinevate institutsioonidega Tallinna tasandil.

 • EPIFondi poolt rahastatud tegevusprogrammi elluviimine
 • Infoauditi töötuba tegevtöötajatele ja juhatusele 2.03.2021
 • Huvikaitse koolitus liikmetele
 • Arengukava 2022-2026 ülevaatamine ja täiendamine
 • Infopäevade korraldamine
 • Liikmete kaardistamine seoses Zoomi koolitusega ja Zoomi koolituse planeerimine.
 • Toetuse taotluse esitamine Tallinna Mittetulunduskeskkonnas 25. märtsiks.
 • Kohtumine erakonna esindajatega enne KOV valimisi 11-17.10.2021
 • Üldkoosoleku korraldamine
 • Suvekool liikmesühingute esindajatele
 • Spordipäev septembris
 • Matk kevadel või sügisel
 • TPIK tuleohutuse koolitus ja näidisevakuatsioon 16.08.2021
 • Puudeliike ja puuetega inimeste teenindamist tutvustavad koolitused
 • Toimuvad huviringid tegevuskeskuses: https://tallinnakoda.ee/tegevuskeskuse-tegevused-2021-kevad-talv-hooajal/
 • TPIK aastalõpu kohtumine liikmesühingute esindajatega detsembris
 • Osalemine EPIFond investeeringute ja soetuste taotlusvoorus
 • Osalemine Invakomisjoni töös
 • Liikmesühingute nõustamine EPIFondi ja teiste projektide koostamisel
 • Aastalõpu jõulukontsert detsembris
 • Praktikantide juhendamine
 • Koostöö kõrgkoolide õpilastega sh õppe eesmärgil ekskursioonid (Mainor, Tervise Kõrgkool, Tallinna Ülikool jt)