Tegevuskava 2021

Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevuskava 2021 eesmärgiks on Koja liikmesühingute tegevuste toetamine, informatsiooni edastamine eri osapoolte vahel ja koostöö erinevate institutsioonidega esindamaks ja kaitsmaks puuetega inimeste huve Tallinna tasandil.

 • EPIFondi poolt rahastatud tegevusprogrammi elluviimine
 • Infoauditi töötuba tegevtöötajatele ja juhatusele 2.03. ja 16.06.2021
 • Suvekool – Huvikaitse koolitus liikmesühingute esindajatele 11.06.2021 Tallinna Botaanikaaias
 • Arengukava 2022-2026 ülevaatamine ja täiendamine
 • Infopäevade korraldamine
 • Liikmete kaardistamine seoses Zoomi koolitusega ja Zoomi koolitus 7. ja 8.06.2021
 • Projekt “Puuetega inimeste areng ja kaasatus ühiskonda läbi huvitegevuste 2021 sügishooaeg” (Rahastaja Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuamet)
 • Kohtumine erakonna esindajatega enne KOV valimisi 11-17.10.2021
 • Üldkoosolek 11.06.2021
 • Spordipäev 19. septembril 2021
 • TPIK tuleohutuse koolitus ja näidisevakuatsioon 18.08.2021
 • Puudeliike ja puuetega inimeste teenindamist tutvustavad koolitused
 • Toimuvad huviringid tegevuskeskuses
 • TPIK aastalõpu kohtumine liikmesühingute esindajatega detsembris
 • Osalemine EPIFond investeeringute ja soetuste taotlusvoorus
 • Osalemine Invakomisjoni töös
 • Liikmesühingute nõustamine EPIFondi ja teiste projektide koostamisel
 • Aastalõpu jõulukontsert detsembris
 • Praktikantide juhendamine
 • Koostöö kõrgkoolide õpilastega sh õppe eesmärgil ekskursioonid (Mainor, Tervise Kõrgkool, Tallinna Ülikool jt)