Projektid

Projekti nimi: “Tallinna Puuetega Inimeste Koja teadmised ühiskonda” Kestvus 01.09.18 – 31.10.19 Projektijuht: Mihkel Tõkke Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital Tallinna Puuetega Inimeste Kojalt (TPIK) on tellitud koolitusi (ülikool, ettevõtte, kohalikud omavalitsused), ent siiani on nappinud suutlikkust neid ellu viia. Üksikuid koolitusi on viimase viie aasta jooksul tehtud, kuid suutlikkust pole süsteemselt välja arendatud. Projekti tegevuste kaudu:
  1. Hindame ühingu suutlikkust ja kaasatavate motivatsiooni projektis osaleda.
  2. Analüüsime praegusi kompetentse ja õpihuvi, sõlmime kokkulepped kõigi osapooltega.
  3. Kaardistame õppematerjale, hea praktika näiteid, loome sidemeid varem sarnaseid koolitusi ellu viinud koolitajate ja neid tellinud klientidega.
  4. Koostame kompetentsimudelid, õppekavad ja koolitusprogrammid ning testime neid ühingu sees.
  5. Koolitame koolituste korraldajad ja koolitajad ning käivitame kovisiooni professionaalse arengu toetamiseks.
  Projekti tegevuste tulemusel on TPIK-s olemas oskused, et tõsta ühiskonna teadlikkust puuetega inimeste valdkonnast ning parandada läbi koolituste korraldamise organisatsiooni finantsilist jätkusuutlikkust. Projekt jõustab puuetega inimesi, liikmesühinguid ja katusorganisatsiooni: aitab ühiskonda sidustada, mõjub hästi liikmete eneseusule ja pakub neile ülekantavaid kompetentse. Projekti tegevuse tervikuna valmib koolituskava, mille abil saab hakata koolitusprogramme ellu viima.   Projekti nimi:“Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevusprogramm 2018” Kestvus: 01.01.18- 31.12.18 Projektijuht: Mihkel Tõkke Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu Projekti nimi: “Köök kui kogukonna süda” Kestvus: 06.11.17 – 01.06.18 Projektijuht: Mihkel Tõkke Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu Projekti nimi: “Tugev motivatsioon ning selge kommunikatsioon” Kestvus: 01.04.2017 – 30.04.2018 Toetuse summa: 8 378,10 Projektijuht: Mihkel Tõkke Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital Projekti raames toimuvad koolitused, milles keskendutakse Tallinna Puuetega Inimeste Koja liikmesorganisatsioonide juhtide kommunikatsiooni- ja mittemateriaalse motiveerimise oskuste arendamisele. Projekti raames toimuvate tegevuste kaudu on arenenud Tallinna Puuetega Inimeste Koja liikmesorganisatsioonide juhtide omavahelised koostööoskused. Ühiselt õpitakse, kuidas liikmeid ja meeskonda mittemateriaalsete võimaluste kaudu motiveerida, kuidas kasutada sotsiaalmeediat oma sõnumi edastamiseks ning kuidas muuta edastatav sõnum selgeks, et seda mõistaksid ka teised. Projekti ühe väljundina korraldatakse ühine Hooandja kampaania, mis toetaks juba järgmise arenguvajaduse lahendamist. Projekt ühendab motiveerimise ja kommunikatsiooni teoreetilise osa Hooandja kampaania korraldamise kaudu praktikaga, et osalenud juhid oskaksid saadud teadmisi hiljem ka oma igapäevases töös rakendada.