Toimunud projektid

Projekti nimi: “Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuse teenuse kvaliteedi tõstmine ja ligipääsetavuse parandamine”
Kestvus 11.03.19 – 12.07.19
Projektijuht: Mihkel Tõkke
Rahastaja: Eesti Puuetega Inimeste Fond

Projekti nimi: “Tallinna Puuetega Inimeste Koja liikmete turvaline elukeskkond”
Kestvus: 01.01.19 – 30.06.19
Projektijuht: Mihkel Tõkke
Rahastaja: Kogukondliku turvalisuse maakondlik toetusvoor

Tõusnud on TPIK liikmesühingute juhtide teadlikkus turvalisest käitumisest, sh ohtude ennetamine, tuleohutus ja küberturvalisus ning kasvanud oskused vajadusel nende ohtude leevendamiseks reageerida ja tegutseda. Projekti raames toimus neli koolitust: Tuleohutuse koolitus, Politsei- ja Piirivalve ameti koolitus, Esmaabi koolitus ning Turvalise arvutikasutamise koolitus.

Projekti nimi:“Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevusprogramm 2019”
Kestvus: 01.01.19- 31.12.19
Projektijuht: Mihkel Tõkke
Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu

Projekti nimi: “Tallinna Puuetega Inimeste Koja teadmised ühiskonda”
Kestvus 01.09.18 – 31.10.19
Projektijuht: Mihkel Tõkke
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Tallinna Puuetega Inimeste Kojalt (TPIK) on tellitud koolitusi (ülikool, ettevõtte, kohalikud omavalitsused), ent siiani on nappinud suutlikkust neid ellu viia. Üksikuid koolitusi on viimase viie aasta jooksul tehtud, kuid suutlikkust pole süsteemselt välja arendatud. Projekti tegevuste kaudu:

 1. Hindame ühingu suutlikkust ja kaasatavate motivatsiooni projektis osaleda.
 2. Analüüsime praegusi kompetentse ja õpihuvi, sõlmime kokkulepped kõigi osapooltega.
 3. Kaardistame õppematerjale, hea praktika näiteid, loome sidemeid varem sarnaseid koolitusi ellu viinud koolitajate ja neid tellinud klientidega.
 4. Koostame kompetentsimudelid, õppekavad ja koolitusprogrammid ning testime neid ühingu sees.
 5. Koolitame koolituste korraldajad ja koolitajad ning käivitame kovisiooni professionaalse arengu toetamiseks.

  Projekti tegevuste tulemusel on TPIK-s olemas oskused, et tõsta ühiskonna teadlikkust puuetega inimeste valdkonnast ning parandada läbi koolituste korraldamise organisatsiooni finantsilist jätkusuutlikkust. Projekt jõustab puuetega inimesi, liikmesühinguid ja katusorganisatsiooni: aitab ühiskonda sidustada, mõjub hästi liikmete eneseusule ja pakub neile ülekantavaid kompetentse. Projekti tegevuse tervikuna valmib koolituskava, mille abil saab hakata koolitusprogramme ellu viima.

Projekti lõpuks:

Tallinna Puuetega Inimeste Kojalt (TPIK) on tellitud koolitusi, kuid nappis suutlikkust neid ellu viia. Töötasime välja elulised koolitused ja meil on nüüd rohkem oskusi teenuseid müüa:

 • kuidas arvestada puuetega inimestega
  • töökohal
  • teenindamisel
  • õppes
  • igapäevaelus
 • puudega lapse/noore iseseisvumine,
 • isikliku abistaja kasutamine,
 • ühiskonnas aktiivne roll.

Meie koolitajad on oma puudega kohanenud: saavutanud oma isiklikud ja professionaalsed eesmärgid. Nad juhivad oma puudeliigi ja abivahendite kompetentsikeskuseid – oskame praktilisi soovitusi anda:

 • liikumispuue
 • nägemispuue
 • kuulmispuue
 • ligipääsetavus
 • töökoha kohandamine
 • liikumisaktiivsus

Projekt aitas saavutada professionaalsemaid oskusi koolitusi ette valmistada, korraldada ja mõtestada. Jõustasime puuetega inimesi, liikmesühinguid ja katusorganisatsiooni, paranes finantsiline jätkusuutlikkus. Arengueksperdi rollis koolitaja Uku Visnapuu toetas süsteemselt projekti kavandamist ja osalejate õpet koolituste ja konsultatsioonidega.

 

Projekti nimi:“Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevusprogramm 2018”
Kestvus: 01.01.18- 31.12.18
Projektijuht: Mihkel Tõkke
Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu

Projekti nimi: “Köök kui kogukonna süda”
Kestvus: 06.11.17 – 01.06.18
Projektijuht: Mihkel Tõkke
Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu

Projekti nimi: “Tugev motivatsioon ning selge kommunikatsioon”
Kestvus: 01.04.2017 – 30.04.2018
Toetuse summa: 8 378,10
Projektijuht: Mihkel Tõkke
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti raames toimuvad koolitused, milles keskendutakse Tallinna Puuetega Inimeste Koja liikmesorganisatsioonide juhtide kommunikatsiooni- ja mittemateriaalse motiveerimise oskuste arendamisele. Projekti raames toimuvate tegevuste kaudu on arenenud Tallinna Puuetega Inimeste Koja liikmesorganisatsioonide juhtide omavahelised koostööoskused. Ühiselt õpitakse, kuidas liikmeid ja meeskonda mittemateriaalsete võimaluste kaudu motiveerida, kuidas kasutada sotsiaalmeediat oma sõnumi edastamiseks ning kuidas muuta edastatav sõnum selgeks, et seda mõistaksid ka teised. Projekti ühe väljundina korraldatakse ühine Hooandja kampaania, mis toetaks juba järgmise arenguvajaduse lahendamist. Projekt ühendab motiveerimise ja kommunikatsiooni teoreetilise osa Hooandja kampaania korraldamise kaudu praktikaga, et osalenud juhid oskaksid saadud teadmisi hiljem ka oma igapäevases töös rakendada.

Projekti nimi: “Invamess 2018” 
Kestvus: 01.03.2018 – 18.05.2018 
Projektijuht: Mihkel Tõkke 
Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Projekti nimi: “Puuetega inimeste esindusorganisatsioonide roll kodanikuühiskonnas” 
Kestvus: 01.05.2017 – 31.01.2018 
Projektijuht: Mihkel Tõkke 
Rahastaja: Rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest 
Tallinna ja Harjumaa puuetega inimeste esindusorganisatsioonide juhid on saanud juurde uusi oskusi ja ideid oma igapäevase töö efektiivsemaks juhtimiseks ning täiendavaid kontakte valdkonnas tegutsevatelt kolleegidelt.

Projekti nimi:“Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevusprogramm 2017”
Kestvus: 01.01.17- 31.12.17
Projektijuht: Mihkel Tõkke 
Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu

Projekti nimi: “Organisatsiooni arendamise ABC” 
Kestvus: 01.12.2016 – 30.07.2017 
Projektijuht: Mihkel Tõkke 
Rahastaja: Rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest

Projekti nimi: “Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuse saal kõlama” 
Kestvus: 01.12.2016 – 30.07.2017 
Projektijuht: Mihkel Tõkke 
Rahastaja: Rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest

Projekti nimi: “Invamess 2016”
Kestvus: 01.03.2016 – 31.05.2016
Projektijuht: Mihkel Tõkke 
Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Projekti nimi:“Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevusprogramm 2016”
Kestvus: 01.01.16- 31.12.16
Projektijuht: Mihkel Tõkke 
Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu

Projekti nimi:“Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevusprogramm 2015”
Kestvus: 01.01.15- 31.12.15
Projektijuht: Tom Rüütel/Mihkel Tõkke
Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu

Projekti nimi: “Invamess 2014”
Kestvus: 01.03.14- 30.04.14
Projektijuht: Tauno Asuja
Eelarve: 6870 eurot Rahastaja: Tallinna Linnavalitsus ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Projekti nimi: “Abiks puudega inimesele 2014
Kestvus: 01.04.14- 30.04.14 
Projektijuht: Tauno Asuja
Eelarve: 2259 eurot Rahastaja: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Projekti nimi: “Puuetega inimesed e-ühiskonda”
Kestvus: 01.11.12- 31.12.13 
Projektijuht: Ian Oja 
Eelarve: 48 312 eurot 
Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond

Projekti nimi: „Kogemusnõustamise teenus puuetega laste vanematele“
Kestvus: 01.11.12- 30.04.14 
Projektijuht: Külli Urb
Eelarve: 18 045,86 eurot 
Rahastaja: Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti nimi: “Tööotsija tööriistakast- abiks puudega inimesele ja puudega lapse vanemale”
Kestvus: 01.01.10- 31.12.12
Projektijuht: Külli Urb
Eelarve: 97 716 eurot 
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond

Projekti nimi:“Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevusprogramm 2013”
Kestvus: 01.01.13- 31.12.13
Projektijuht: Tauno Asuja
Eelarve: 16 045 eurot Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu

Projekti nimi: “Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevusprogramm 2012”
Kestvus: 01.01.12- 31.12.12
Projektijuht: Tauno Asuja
Eelarve: 19 447 eurot Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu

Projekti nimi: “Kogemusnõustamine puuetega laste vanematele“Kestvus: 01.03.12- 30.06.12 Projektijuht: Tauno AsujaEelarve: 3300,28 eurot 
Rahastaja: Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti nimi: “Invamess 2012”
Kestvus: 01.03.11- 30.04.12
Projektijuht: Tauno Asuja
Eelarve: 2694 eurot Rahastaja: Tallinna Linnavalitsus

Projekti nimi: “Puuetega inimeste arvutiõpe ja internetipunkt”
Kestvus: 01.05.09- 30.04.12 
Projektijuht: Ian Oja
Eelarve: 138 939 eurot 
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond, Eesti Puuetega Inimeste Fond

Projekti nimi: “Abiks puudega inimesele 2012

Kestvus: 01.02.12- 31.03.12 
Projektijuht: Tauno Asuja 
Eelarve: 1869 eurot 
Rahastaja: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Projekti nimi:“Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevusprogramm 2011”
Kestvus: 01.01.11- 31.12.11
Projektijuht: Tauno Asuja
Eelarve: 18 524 eurot Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu

Projekti nimi: “Tallinna puuetega inimeste ja puuetega laste vanemate kodanikuoskuste arendamine

Kestvus: 01.03.11- 31.12.11 
Projektijuht: Tauno Asuja 
Eelarve: 9871 eurot 
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti nimi: “Abiks puudega inimesele 2011
Kestvus: 01.02.11- 30.04.11 
Projektijuht: Tauno Asuja
Eelarve: 447 eurot 
Rahastaja: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Projekti nimi:“Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevusprogramm 2010”
Kestvus: 01.01.10- 31.12.10
Projektijuht: Tauno Asuja
Eelarve: 253 255 krooni 
Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu

Projekti nimi: “Venekeelne teavitustöö puuetega inimestele”
Kestvus: 01.01.10- 31.12.10
Projektijuht: Tauno Asuja
Eelarve: 176 552 krooni 
Rahastaja: Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond, Euroopa Liit, Kultuuriministeerium ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

Projekti nimi: “Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide suutlikkuse tõstmine invapoliitika kujundamisel”

Kestvus: 01.04.10- 31.12.10 
Projektijuht: Tauno Asuja 
Eelarve:148 453 krooni 
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti nimi: “Invamess 2010”

Kestvus: 01.04.10- 31.10.10Projektijuht: Evelin Müürel

Eelarve: 28 700 krooni Rahastaja: Tallinna Linnavalitsus

Projekti nimi: “Tallinna Puuetega Inimeste Koja 2009. aasta tegevusprogramm”

Kestvus: 01.01.09- 31.12.09Projektijuht: Tauno Asuja

Eelarve: 330 895 krooni Rahastaja: Eesti Puuetega Inimeste Fond/ Hasartmängumaksu NõukoguProjekti nimi: “Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide suutlikkuse tõstmine invapoliitika kujundamisel”

Kestvus: 01.08.08- 31.12.09Projektijuht: Tauno Asuja

Eelarve: 336 500 krooni Rahastaja: Vabaühenduste Fond/ Avatud Eesti Fond

Projekti nimi: “Värviline vihmavari 5”

Kestvus: 01.10.08- 31.01.09Projektijuht: Külli Urb

Eelarve: 52 000 krooni Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu

Projekti nimi: “Puuetega inimeste loomingulise avardumise kursused”

Kestvus: 01.09.08- 31.01.09Projektijuht: Külli Urb

Eelarve: 64 000 krooni Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu

Projekti nimi: “Puuetega inimeste arvutiõpe ja internetipunkt”

Kestvus: 01.08.08- 31.12.08 Projektijuht: Ian Oja

Eelarve: 152 000 krooni Rahastaja: Microsoft Eesti

Projekti nimi: “Invamess 2008”

Kestvus: 01.07.08- 30.11.08
Projektijuht: Evelin Müürel

Eelarve: 101 750 krooni
Rahastaja: Tallinna Linnavalitsus ja Hasartmängumaksu Nõukogu

Projekti nimi: “Tallinna Puuetega Inimeste Koja 2008. aasta tegevusprogramm”

Kestvus: 01.01.08- 31.12.08
Projektijuht: Tauno Asuja

Eelarve: 343 426 krooni
Rahastaja: Eesti Puuetega Inimeste Fond/ Hasartmängumaksu Nõukogu

Projekti nimi: “Tantsud ratastel”

Kestvus: 01.05.08- 31.07.08
Projektijuht: Tiia Tiik

Eelarve: 23 000 krooni
Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu

Projekti nimi: “Aktiivne puudega inimene”

Kestvus: 01.02.08- 31.07.08Projektijuht: Külli Urb

Eelarve: 62 520 krooni
Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu

Projekti nimi: “Puuetega inimeste arvutiõpe ja internetipunkt”

Kestvus: 01.08.07- 30.06.08
Projektijuht: Ian Oja

Eelarve: 700 000 krooni
Rahastaja: Microsoft Eesti

Projekti nimi: “Tallinna Puuetega Inimeste Koja koolitus- ja teavitusprojekt “ 
Kestvus: 01.12.07- 29.02.08 
Projektijuht: Tauno Asuja
Eelarve: 65 600 krooni 
Rahastaja: Eesti Puuetega Inimeste Fond/ Hasartmängumaksu Nõukogu

Projekti nimi: “Tallinna Puuetega Inimeste Koja 2007. aasta tegevusprogramm”

Kestvus: 01.01.07- 31.12.07
Projektijuht: Tauno Asuja

Eelarve: 280 300 krooni
Rahastaja: Eesti Puuetega Inimeste Fond/ Hasartmängumaksu Nõukogu

Projekti nimi: “Värviline vihmavari 4”

Kestvus: 01.06.07- 31.12.07Projektijuht: Külli Urb

Eelarve: 300 000 krooni Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond

Projekti nimi: “Uuenduslikud kommunikatsioonimeetodid haridus- ja sotsiaalvaldkonnas”

Kestvus: 01.04.07- 30.09.07Projektijuht: Külli Urb

Eelarve: 147 000 krooni Rahastaja: Põhjamaade Ministrite Nõukogu

Projekti nimi: “Puuetega inimeste arvutiõpe ja internetipunkt”

Kestvus: 01.08.06- 31.06.07
Projektijuht: Ian Oja

Eelarve: 560 000 krooni
Rahastaja: Microsoft Eesti

Projekti nimi: “Värviline vihmavari 3”

Kestvus: 01.02.07- 30.06.07
Projektijuht: Külli Urb

Eelarve: 72 240 krooni
Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu

Projekti nimi: “Puuetega inimeste organisatsioonide suutlikkuse tõstmine osalemaks invapoliitika kujundamisel Tallinnas”

Kestvus: 01.05.06- 30.04.07
Projektijuht: Külli Urb

Eelarve: 50 000 krooni
Rahastaja: Balti- Ameerika Partnerlusprogramm

Projekti nimi: “Puuetega inimeste arvutiõpe ja internetipunkt”

Kestvus: 01.10.05- 31.06.06 Projektijuht: Ian Oja

Eelarve: 300 000 krooni Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond (Meede 1.1), EV Sotsiaalministeerium

Projekti kokkuvõte:

 1. aasta 1. oktoobril algas Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses projekt „Puuetega Inimeste arvutiõpe ja internetipunkt”. Avasime puuetega inimestele tasuta inernetipunkti 10 arvutiga, aasta jooksul koolitasime üle 100 inimese.

Koolitusprogramm on jagatud algõppeks ja edasijõudnute gruppideks. Algõppe raames anti ülevaade arvuti kasutamise põhitõdedest – Windowsiga töötamise põhitõed ja failihaldus, kuidas kirjutada tekste ja e-kirju saata, algteadmised internetist ja netipõhistest suhtlemisvõimalustest.

Edasijõudnute programmi kuulusid tabeltöötlus MS Excelis, Tekstitöötlus MS Wordis, pilditöötlus PhotoImpacti abil ja webilehtede kujundamine MS Frontpage’i abil.

Projekti põhirahastajaks olid Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium.

Kokku osales aasta jooksul koolitustel 103 inimest, kellest kursused läbis edukalt 69. Kursuste lõpetajatest oli kursustega rahul või väga rahul 67 inimest, enda konkurentsivõime paranemist tööturul tundis 45 inimest.

Interntipunkt oli avatud tööpäeviti 10.00 – 18.00. Kohapeal tegutses tugiisik, kes aitas kliente tekkinud probleemide lahendamisel nõu ja jõuga.

2006 aasta kevadel sõlmis TPIK ja Microsoft Eesti koostööleppe. 2006- 2007 aastal jätkub projekt Microsoft Eesti rahastusel. 

Projekti nimi: “Värviline vihmavari 2”
Kestvus: 01.06.06- 31.12.06
Projektijuht: Külli Urb
Eelarve: 300 000 krooni
Rahastaja: SA EPIFOND ESF projekt “Puuetega inimeste ettevalmistamine tööturule sisenemiseks”