Projektid

Projekti nimi:“Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevusprogramm 2018”
Kestvus: 01.01.18- 31.12.18
Projektijuht: Mihkel Tõkke
Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu

Projekti nimi: “Köök kui kogukonna süda”
Kestvus: 06.11.17 – 01.06.18
Projektijuht: Mihkel Tõkke
Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu

Projekti nimi: “Tugev motivatsioon ning selge kommunikatsioon”
Kestvus: 01.04.2017 – 30.04.2018
Toetuse summa: 8 378,10
Projektijuht: Mihkel Tõkke
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti raames toimuvad koolitused, milles keskendutakse Tallinna Puuetega Inimeste Koja liikmesorganisatsioonide juhtide kommunikatsiooni- ja mittemateriaalse motiveerimise oskuste arendamisele.

Projekti raames toimuvate tegevuste kaudu on arenenud Tallinna Puuetega Inimeste Koja liikmesorganisatsioonide juhtide omavahelised koostööoskused. Ühiselt õpitakse, kuidas liikmeid ja meeskonda mittemateriaalsete võimaluste kaudu motiveerida, kuidas kasutada sotsiaalmeediat oma sõnumi edastamiseks ning kuidas muuta edastatav sõnum selgeks, et seda mõistaksid ka teised. Projekti ühe väljundina korraldatakse ühine Hooandja kampaania, mis toetaks juba järgmise arenguvajaduse lahendamist. Projekt ühendab motiveerimise ja kommunikatsiooni teoreetilise osa Hooandja kampaania korraldamise kaudu praktikaga, et osalenud juhid oskaksid saadud teadmisi hiljem ka oma igapäevases töös rakendada.