Puudega laste päeva- või ööpäevahoiuteenus koolivaheajal

Teenusega toetatakse raske ja sügava puudega lapse/noore vanemat, eeskostjat või lepingu alusel lapse perekonnas hooldamise teenuse pakkujat lapse/noore kasvatamisel ja hooldamisel.

Teenuse eesmärgiks on pakkuda raske ja sügava puudega liikumis-, kuulmis-, nägemis-, vaimu- ja/või liitpuudega lastele/noortele koolivaheajal päeva- või ööpäevahoiuteenust koos arendavate tegevustega.

Millest alustada

Kirjuta vabas vormis avaldus koos põhjendusega teenust osutavale asutusele. Kaasa võtta lapse puuet ja erivajadusi tõendav dokument.

Kui puudega laste päeva- või ööpäevahoiuteenusele saamiseks on vajalik lapsel kasutada puuetega inimeste liiniveo teenust, siis tuleb lapsevanemal pöörduda teenuse saamiseks oma elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna poole (vt. puuetega inimeste liiniveoteenuse kirjeldust).

Probleemide vältimiseks soovitatakse esitada transpordi saamiseks avaldus vähemalt 2 nädalat varem, mis võimaldab transporditeenuse osutajal koostada liiniveo graafikuid koolivaheajaks ning teavitada kliente, asutusi ja bussijuhte.

Lisainfo: https://www.tallinn.ee/Teenus-Puudega-laste-paeva-voi-oopaevahoiuteenus-koolivaheajal