Töövõimereform

2016. aasta 1. jaanuarist hakkasid töötukassa ja sotsiaalkindlustusamet pakkuma abivajajatele uusi ja uuenenud teenuseid.

2016. aasta 1. juulist hindab töötukassa töövõimet ning maksab töövõimetoetust neile inimestele, kellel pole sotsiaalkindlustusamet kunagi töövõimetust tuvastanud või tegi seda viimati enne 2010. aasta juulit.

2017. aasta 1. jaanuarist on oodatud töövõimet hindama praegused püsiva töövõimetusega inimesed. Hindamisele tuleb tulla vastavalt isiklikule korduvekspertiisi tähtajale, seega kestab üleminek 2021. aasta lõpuni.

Mida peab teadma 1. jaanuarist 2017?

1. jaanuarist hindab töötukassa kõigi püsiva tervisekahjustusega inimeste töövõimet. Senised töövõimetuspensionärid on oodatud töövõime hindamisele korduvekspertiisi tähtajal.

Kui te olete tööealine ja teil on tõenäoliselt püsiv tervisehäire – pöörduge töötukassasse töövõime hindamisele.Kui teil on tuvastatud püsiv töövõimetus (nt olete töövõimetuspensionär) – pöörduge isiklikul korduvekspertiisi tähtajal töötukassasse töövõime hindamisele.
Te ei pea minema uuesti hindamisele, kui teil on tuvastatud püsiv töövõimetus või invaliidsusgrupp vanaduspensionieani.

Uut töövõimetoetust makstakse neile, kellel tuvastatakse töövõime hindamisel puuduv või osaline töövõime (päevas vastavalt 11,82 või 6,74 eurot).
Töövõimetuspensionärid, kelle korduvekspertiisi tähtaeg pole veel saabunud, saavad üleminekuajal ehk kuni töövõime hindamiseni edasi töövõimetuspensioni.

Töövõimetuspensionäridel, kellel oli püsiv töövõimetus määratud vähemalt kaheks aastaks, säilitatakse osalise või puuduva töövõime määramise korral töövõimetoetus vähemalt töövõimetuspensioni suuruses. Selleks tuleb esitada töövõime hindamise taotlus otsuses märgitud korduvekspertiisi tähtajal.

Osalise või puuduva töövõimega inimene saab töötukassast töövõime kaardi, mis asendab senise pensionitunnistuse. Seega osalise või puuduva töövõimega inimene ei ole enam pensionär.

Eeskätt võib töövõime kaarti vaja minna kohaliku omavalitsuse või eraettevõtete pakutavate soodustuste kasutamiseks. Juhul, kui tegemist ei ole seaduses ettenähtud soodustusega, otsustab soodustuse andmise ja selle ulatuse konkreetne teenusepakkuja.

Kui te olete vähenenud töövõimega inimesi palkav tööandja, saate sotsiaalmaksu hüvitamist taotleda töötukassast.

Abiks töövõime hindamisel

Töövõime hindamise taotluse täitmise juhend lihtsas keeles

 

Rohkem infot: Sotsiaalministeeriumi kodulehelt

Rohkem infot: Töötukassa kodulehelt

Rohkem infot: Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt