Sotsiaaltransporditeenus Tallinnas

Info Tallinna linna kodulehel: https://www.tallinn.ee/est/Sotsiaaltransporditeenuse-maarad-ja-taksoveoteenuse-osutamine-alates-01.07.2019?fbclid=IwAR1ZByBcY5gHdBWPRtpMK5o40-W9oI9S3Sz9T8IgMOciKlv–Um6ftvqFJE

Puuetega inimeste sotsiaaltransporditeenus 2020
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet teatab, et sotsiaaltransporditeenuse osutamine toimub Tallinna Linnavolikogu 07.09.2017 määrus nr 16 „Sotsiaaltransporditeenuse kord“ alusel. Teenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada enda vajadustele vastavat sõidukit sõitmiseks tema toimetulekuks vajalikesse sihtkohtadesse. Teenust osutatakse isikutele, kellel elukohajärgne sotsiaalhoolekande osakond on välja selgitanud abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse ja sellele vastava abi ning andnud õiguse teenuse kasutamiseks. Teenuse liigid on: liiniveo-, juhuveo- ja taksoveoteenus.

1. Liiniveoteenus

Teenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada enda vajadustele vastavat sõidukit sõitmiseks tema toimetulekuks vajalikesse sihtkohtadesse. Liiniveoteenus on teenus, mille puhul puudega inimeste veoks kohandatud sõiduk läbib Tallinna linna haldusterritooriumil kindlatel kellaaegadel kindla liikumistee (veoliin).

Liiniveoteenust on õigus kasutada isikul, kellel on Sotsiaalkindlustusamet tuvastanud raske või sügava puude raskusastme ja kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist ja kes on vähemalt kolmeaastane ja kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja
1) kellel on liikumis-, nägemis- või vaimse funktsiooni kõrvalekalle ja kes vajab teenust regulaarselt tööle, hoolekande- või õppeasutusse sõitmiseks
2) kes vajab teenust regulaarselt dialüüsiprotseduurile sõitmiseks.

Veoliini määrab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet kindlaks koostöös transpordiettevõtjaga arvestusega, et:
1) samal veoliinil on võimalik korraga vedada maksimaalset arvu teenuse kasutajaid
2) liiniveoteenuse kasutaja ühe sõidukorra kestus võib olla kuni 1 tund ja 15 minutit.

Amet võib veoliini määrata väljaspool Tallinna linna haldusterritooriumi asuva õppeasutuseni, kui Tallinna linna haldusterritooriumil ei ole teenuse kasutaja vajadustele vastavat õppeasutust.

Liiniveoteenuse maht ühele kasutajale on kuni kaks sõidukorda päevas. Kui teenuse kasutaja vajab teenust lisaks tööle või õppeasutusse sõidule ka hoolekandeasutusse sõitmiseks, on teenuse maht ühele kasutajale kuni neli sõidukorda päevas.

Liiniveoteenuse kasutaja registreerib iga sõidukorra elektroonilise sõidukaardiga. Liiniveoteenus on kasutajale tasuta.

2. Juhuveoteenus

Teenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada enda vajadustele vastavat sõidukit sõitmiseks tema toimetulekuks vajalikesse sihtkohtadesse. Juhuveoteenus on teenus, mille puhul sõidu lähte- ja sihtkoht ja aeg määratakse kindlaks ja kasutatav sõiduk valitakse teenuse kasutaja vajadusest lähtuvalt.

Juhuveoteenust on õigus kasutada vastaval isikul, kellel on Sotsiaalkindlustusamet tuvastanud raske või sügava puude raskusastme ja kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist ja kes on vähemalt kolmeaastane ja kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja
1) kellel on liikumis-, nägemis- või vaimse funktsiooni kõrvalekalle ja
2) kes vajab teenust üksiksõiduks tervishoiu- või hoolekandeasutusse või avalike teenuste kasutamiseks.

Juhuveoteenuse kasutaja registreerib iga sõidu elektroonilise sõidukaardiga. Juhuveoteenust osutatakse nii linna haldusterritooriumil kui ka sealt mujal Eestis asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmiseks.

3. Taksoveoteenus

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada enda vajadustele vastavat sõidukit sõitmiseks tema toimetulekuks vajalikesse sihtkohtadesse. Taksoveoteenust on õigus saada vähemalt kolmeaastasel raske või sügava puudega tallinlasel, kellel puudub täielikult nägemisfunktsioon või kes kasutab liikumisfunktsiooni kõrvalekalde tõttu väljaspool kodu liikumiseks ratastooli, käimislauda, käimistooli või käru ja kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist.

Taksoveoteenus on teenus, mille puhul liikumise abivahendi vedamiseks kohandatud sõiduki või tavasõiduki tellib ning sõidu lähte- ja sihtkoha ja aja valib teenuse kasutaja. Taksoveoteenust osutatakse linna haldusterritooriumil ja linna piirist kuni 30 km kaugusele ja sealt tagasi. Alaealine kasutab taksoveoteenust koos saatjaga. Taksoveoteenus on kasutajale osaliselt tasuline.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet väljastab taksoveoteenuse kasutajale linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekandeosakonna otsuse alusel taksokaardi teenuse kasutaja soovitud viisil.

Täiendavat teavet sotsiaaltransporditeenuse kohta saab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis aadressil Paldiski mnt 48a, vastuvõtuajad esmaspäeval 15.00–17.00; neljapäeval 10.00 – 12.00, telefonil 645 7465, e-posti aadressil tiia.tiik@tallinnlv.ee . Teave on leitav ka aadressil https://www.tallinn.ee/Teenus-Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad 1. jaanuarist 30. juunini 2020

1. Juhuveoteenuse kasutamisel linna haldusterritooriumil asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmisel on:
1) maksimaalselt 6 tasuta sõidukorda kasutaja kohta;
2) maksimaalselt 4 osaliselt tasulist sõidukorda kasutaja kohta kalendrikuus;
3) osaliselt tasulise sõidukorra omaosalustasu 2 eurot.

Juhuveoteenuse kasutamisel linna haldusterritooriumilt mujal Eestis asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmisel on:
1) maksimaalselt 2 osaliselt tasulist sõidukorda kasutaja kohta;
2) omaosalustasu 13 senti kilomeetri eest.

2. Taksoveoteenuse kasutamisel on:
1) linnaeelarve vahenditest tasutav maksumus kasutaja kohta kalendrikuus 190 eurot;
2) omaosalustasu on üks neljandik teenuse igakordsest maksumusest.

Liiniveo- ja juhuveoteenust osutab Termaki Autopargi AS. Klienditeenindus telefonil 673 9331, e-postiaadress klienditeenindus@termak.ee . Info tööpäeviti kella: 08:00 – 16:00.

Taksoveoteenust osutab AS Tulika Takso. Teenust saab tellida: telefonil 612 0030, e-postiaadressil info@tulika.ee , SMSiga telefonil 53 00 2728. Tellimisel teatada taksokaardi number, teenuse kasutaja nimi, sõidu lähtekoha aadress ja teenuse kasutamiseks kõrvalabi vajadus. Ooteaeg teenuse tellimisel võib olla maksimaalselt 30 minutit. Sõidualustamise tasu on 5 eurot 85 senti, kilomeetri hind päeval 79 senti ja öösel 89 senti, ajatasu 12 eurot tund. Taksoteenust rahastatakse linnaeelarve vahenditest 190 eurot ühele isikule kalendrikuus. Teenuse kasutaja tasub teenuse igakordsel kasutamisel 25% arvest, taksodes saab tasuda sularahas ja pangakaardiga.

Sotsiaaltransporditeenuse taotlemine

Tallinna Linnavolikogu 07.09.2017 määruse nr 16 „Sotsiaaltransporditeenuse kord“ alusel taksoteenuse kasutamise õiguse saamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus Teie rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale või Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas https://sotsiaaltransport.tallinn.ee/login . Sisse logimisel on vaja kasutada brauserit Google Chrome.

Kirjalikus taotluses tuleb põhjendada teenusevajadust ja nimetada asjaolud kuidas puue takistab ühistransporditeenuse või isikliku sõiduki kasutamist, esitada andmed liikumise abivahendite ja kõrvalise abi kasutamise kohta jm. Taotluse lahendamisel hindab sotsiaalhoolekande osakond Teie abivajadust ja selgitab välja teenuse vajalikkuse. Kirjaliku taotluse vormi leiate https://www.tallinn.ee/Teenus-Sotsiaaltransporditeenus või linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnast.

Linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakondade asukohad ja telefoninumbrid:

Haabersti Linnaosa Valitsus – Ehitajate tee 109a, 13514 Tallinn; telefon 640 4871
Tallinna Kesklinna Valitsus – Pärnu mnt 9, 10148 Tallinn; telefon 645 7848
Kristiine Linnaosa Valitsus – Tulika tn 33b, 10615 Tallinn; telefon 645 7146
Lasnamäe Linnaosa Valitsus – Pallasti tn 54, 11413 Tallinn; telefon 645 7771
Mustamäe Linnaosa Valitsus – E. Vilde tee 118, 12614 Tallinn; telefon 645 7583
Nõmme Linnaosa Valitsus – Valdeku tn 13, 11621 Tallinn; telefon 645 7399
Pirita Linnaosa Valitsus – Kloostri tee 6, 11911 Tallinn; telefon 645 7640
Põhja-Tallinna Valitsus – Kotzebue tn 2, 10412 Tallinn; telefon 645 7086

Viimati muudetud: 17.01.2020