Raske ja sügava puudega lapse tugiisiku teenus

Raske või sügava puudega lapse tugiisikuteenuse eesmärk on tagada turvaline ja toetav kasvukeskkond ning toetada iseseisvat toimetulekut koolis ja lasteaias ning olukordades, kus laps vajab puudest tulenevate sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või terviseprobleemide tõttu juhendamist, julgustamist ja motiveerimist.

Teenust on õigus saada 3–18-aastasel lapsel. Statsionaarses õppes või tervislikel näidustustel muus õppevormis põhiharidust omandava lapse 18-aastaseks saamisel on tal õigus teenust saada kuni õppeaasta lõpuni.

Lapsega töötav tugiisik:

pakub arendavaid tegevusi;
vestleb ja arutleb lapsega;
aitab lahendada probleemolukordi;
aitab kaasa sotsiaalsete suhete ja kontaktide loomisele ja arendamisele;
osaleb lapse isiklike ja igapäevaelu oskuste arendamisel;
aitab kaasa lapse tööoskuste arendamisele ja tööharjumuse kujundamisele;
abistab ja motiveerib last õppimisel;
aitab last teda ümbritsevate inimestega suhtlemisel;
õpetab enda eest hoolitsema ja julgustab igapäevaelus toime tulema.

Lisainfo: https://www.tallinn.ee/Teenus-Raske-ja-sugava-puudega-lapse-tugiisiku-teenus