Juhatus

Tegevtöötajad

Külli Urb - juhatuse esimees

Monika Tammerand - tegevjuht

Jelena Pipper - juhatuse aseesimees

Tiiu Kristjan - tegevuskeskuse administraator

Ulvi Tammer-Jäätes - juhatuse liige

Kersti Martinson - tegevuskeskuse finantsjuht

Tiiu Hermat  - juhatuse liige

Eduard Borissenko - juhatuse liige

Mari Peets - juhatuse liige

Tule meile külla või praktikale

Külalised on meie organisatsiooni oodatud aastaringselt. Esitlus ja ringkäik Tegevuskeskuses võtab aega orienteeruvalt 1-1,5 tundi. Esitlusel saate lühikese ülevaate meie tegevustest ning ringkäik annab hea ülevaate Tegevuskeskusest ja selle võimalustest. Aastate jooksul oleme praktikavõimalust pakkunud erinevate kõrgkoolide valdkonna erialade tudengitele. Meie juurde on oodatud sotsiaaltöö, psühholoogia, kasvatusteaduste jne erialade tudengid. Ootame praktikale teotahtelisi tudengeid, kes tunnevad huvi Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevusvaldkondade vastu, soovivad avardada oma silmaringi mittetulundussektoris ning tahavad koos töötada puuetega inimeste valdkonna esindajatega