Juhatus

Külli Urb - juhatuse esimees

Jelena Pipper - juhatuse aseesimees

Ulvi Tammer-Jäätes - juhatuse liige

Tiiu Hermat  - juhatuse liige

Eduard Borissenko - juhatuse liige

Mari Peets - juhatuse liige

Tegevtöötajad

Monika Tammerand - tegevjuht

Tiiu Kristjan - keskuse administraator

Kersti Martinson - keskuse finantsjuht