Juhatus

Külli Urb - juhatuse esimees

Jelena Pipper - juhatuse aseesimees

Ulvi Tammer-Jäätes - juhatuse liige

Tiiu Hermat  - juhatuse liige

Eduard Borissenko - juhatuse liige

Tegevtöötajad

Kadri Palk - tegevjuht

Kätlin- Mariliis Martinson- Tamre- administraator

Kersti Martinson - finantsjuht