Juhatus

Külli Urb - juhatuse esimees

Jelena Pipper - juhatuse aseesimees

Ulvi Tammer-Jäätes - juhatuse liige

Tiiu Hermat  - juhatuse liige

Eduard Borissenko - juhatuse liige

Tegevtöötajad

Kadri Palk - tegevjuht

Tiiu Kristjan - administraator

Kersti Martinson - finantsjuht