Ajakava

Neljapäev, 19.04.2018

12:00 – 12:15 Messi avamine, sõnavõtud (1. korruse fuajee)

12:00 – 18:00 Eksponentide väljapanekud (1. korruse saal ja klubiruum ning 2. korrus)

12:00 – 18:00 Nõustamine töövõime või puude raskusastme hindamise taotlejatele, Kristi Rekand, Eesti Puuetega Inimeste Koda (2.korrus, ruum 201)

12:00 – 18:00 Vähenenud töövõimega inimeste individuaalnõustamine, Eesti Töötukassa (1. korrus, Töötukassa messiboks)

13:00 – 14:00 Infotund „Teenused Tallinna Vaimse Tervise Keskuses – kuidas toetada psüühikahäiresse haigestunud inimeste igapäevast toimetulekut?“, Tallinna Vaimse Tervise Keskus, Monika Rand, eesti keeles (2. korrus, ruum 209)

13:00 – 17:00 Veresuhkru ja –rõhu mõõtmine, Tallinna Suhkruhaigete Selts (2. korrus, ruum 203)

13:00 – 17:00 Õigusnõustamine, Õigusteenuste Büroo (2. korrus, ruum 206)

13:00 – 17:00 Töötuba Siiditee: tekstiilitrükk ja rahvusvaheliste noorteprojektide võimaluste tutvustamine, Eesti Erinoorsootöö Ühing NoOR (2. korrus, ruum 202)

14:00 – 15:00 Infotund „Igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiuteenus“ Sotsiaalkindlustusamet, Janeli Sinisalu, eesti keeles (2. korrus, ruum 209)

14:00 – 16:00 Haigekassa nõustamine (2. korrus, klaasist puhkeruum)

15:00 – 17:00 Paraspordi tutvustamine ja võimalus proovida koroonat, Eesti Invaspordi Liit (2. korrus, ruum 205)

16:00 – 17:30 Arvuti lühikursus G-maili e-postkasti tegemine, e-kirjade saatmine, failide ja fotode lisamine kirjadele; digiallkirja andmine ja allkirjastatud dokumentide saatmine. Koolituskeskus WALK, eesti keeles (2. korrus, ruum 210). Registreerimine infolauas.

* 11:00 – 17:00 Kohvik (1. korruse klubiruum)

Reede, 20.04.2018

10:00 – 15:00 Eksponentide väljapanekud (1. korruse saal ja klubiruum ning 2. korrus)

10:00 – 15:00 Nõustamine töövõime või puude raskusastme hindamise taotlejatele, Kristi Rekand, Eesti Puuetega Inimeste Koda (2.korrus, ruum 201)

10:00 – 15:00 Vähenenud töövõimega inimeste individuaalnõustamine, Eesti Töötukassa (1. korrus, Töötukassa messiboks)

11:00 – 12:00 Infotund “Tuge vajavate õpilaste toetamine üldhariduses” Piret Liba, Haridus- ja Teadusministeerium, eesti keeles (2. korrus, ruum 209)

11:00 – 14:00 Sotsiaalnõustamine (Linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakondade puuetega inimeste spetsialistid)

11:00 – 14:00 Õigusnõustamine, Õigusteenuste Büroo (2. korrus, ruum 206)

11:00 – 14:00 Töötuba Siiditee: tekstiilitrükk ja rahvusvaheliste noorteprojektide võimaluste tutvustamine, Eesti Erinoorsootöö Ühing NoOR (2. korrus, ruum 202)

12:00 – 13:30 Arvuti lühikursus G-maili e-postkasti tegemine, e-kirjade saatmine, failide ja fotode lisamine kirjadele; digiallkirja andmine ja allkirjastatud dokumentide saatmine. Koolituskeskus WALK, vene keeles (2. korrus, ruum 210). Registreerimine infolauas.

12:00 – 14:00 Haigekassa nõustamine (2. korrus, klaasist puhkeruum)

13:00 – 14:00 Infotund „Puuetega inimeste eluruumide kohandamise korraldus Tallinnas“ Anna Zolin, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet koos Sotsiaalkindlustusametiga, eesti keeles  (2. korrus, ruum 209)

* 09:30 – 14:00 Kohvik (1. korruse klubiruum)