INVAKOMISJONI TEEMAD 2022

II koosolek 26.04 kl 14

PÄEVAKORD

1. Erihoolekande valdkonna arengud riigis. Elen Preimann, Sotsiaalministeerium

2. Teenused omastehooldajatele, Kätlin Uuemäe, Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuamet

3. Tallinna ligipääsetavuse arengusuunad 2016-2022 uuendamine, Mihkel Tõkke ja Jako Stein, Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuamet

4. Jooksvad küsimused

* MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koda ettepanek võtta invakomisjoni liikmeks MTÜ Aspi Tugi Astu

III koosolek 20.09 kl 14

PÄEVAKORD

1. Ligipääsetavuse Fondi ja Ligipääsetavuse Infosüsteemi tegevuste ülevaade. Jako Stein, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

2. Eluruumide kohandamine – ülevaade tegevustest. Mihkel Tõkke ja Pille Aadel, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

3. Jooksvad küsimused

IV koosolek 29.11 kl 14

PÄEVAKORD

1. Ühistranspordi arengud ja liikumine linnaruumis. Tallinna Transpordiamet;

2. MTÜ Põhja-Eesti Pimedate Ühingu teenused nägemispuudega inimestele. Janne Jerva ja Helen Künnap;

3. Jooksvad küsimused

* MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koja ettepanek kinnitada tulevikus järgmise aasta tööplaan jooksva aasta viimasel koosolekul ning muuta komisjoni toimumise nädalapäev ja kellaaeg regulaarseks