TPIK ettepanekud Tallinna Linnavalitsuse Invakomisjoni 2022. a töökavasse

Tallinna Sclerosis Multiplexi Ühing
1. Ligipääsetavus mõnes kohas ratastooli ja skuutriga.
Talvel ei pääse Pirita Selverisse, sest parklast lükatakse lumi kõnniteele enne Selverit. Seega
muudetakse tee ratastooliga ja lapsevankriga läbimatuks. Kadriorus ei ole mõnes muuseumis
kaldteed, et skuutriga sinna pääseda.
2. Ligipääs või juurdepääs ratastooliga nii ühistranspordile kui ka hoonetele
Invaparkimine, nt Lauluväljaku juures, Pirita ranna piirkonnas, vms kohas. Justkui linna maa,
aga kohta parkida praktiliselt pole. Pirita rand – ligipääsmatu ratastooliga. Kaasata ka
passiivratastoolikasutajaid ligipääsetavuse üle otsustama.
3. Omastehooldajad
Ametlikule hooldajale sotsiaaltagatised, vähemalt osaline sotsiaalmaksu miinimumi
hüvitamine inimesele, kes kodus töötades hooldab pereliiget. Hoolduse arvesse võtmine
hooldaja tulevase pensionistaaži arvutamisel, kes kannab hoolt oma pereliikme eest. Kuna
suund on juhtumispõhisusele, st individuaalsele lähenemisele, siis saab ju kindlaks teha, et mida keegi vajab.
4. Koduleht
Kodulehtedel võiks olla viide “Erivajadusega inimestele” v nt ratastoolisümbol. Võimalikult
ühtne kujundus. Praegu on väga hakitud, et leida infot – eelkõige ligipääsetavuse kohta.
Kultuuriasutused, teatrid, kinod, restoranid, raamatukogud (osalt väga hästi), aga ka nt
notarid vms ametiasutused, linna- või riigiasutused.
Kuskil on see ligipääsetavuse sait – raske leida. TPIK, EPIK ja ELIL – igal pool võiks olla info ja lingid.
Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing
1. Invakomisjonid peavad toimuma korrapäraselt ja abilinnapea osavõtul, mitte 2x aastas nagu 2021.
2. Ülevaade LIPS seisust ja andmekogumine, TLIÜ 2021 ettepaneku arutamine (TLIÜ oleks
TSTA partneriks andmekogumisel).
Vaja jätkata hoonete (eriti meditsiini- ja haridusasutused), tänavatakistuste ja ülekäikude
kaardistamist, invaparkimise kaardistamist, tegevus peab olema pidev.
3. Ekspertrühma moodustamine Tallinna ligipääsetavuse arengusuunad aastatel 2016–2022″
uueks redaktsiooniks (2023-2028).
4. Madalapõhjalise transpordi ja peatuste arutelu Transpordiametiga (automaatrambid,
bussid-trollid-trammid) ja Kommunaalametiga.
Ühistranspordipeatuste ootealad osadel uutel peatustel on sõiduteest liiga madalad. Näiteks
Raja peatus on 9 cm ja Keemia peatus ainult 12 cm kõrged. Madalatel ootealadel on bussi
sisenemine raskendatud, eriti liikumispuudega kõndijatele, vanuritele ja ratastoolidele, eriti,
kui buss ei kalluta.
5. Kesk- ja vanalinna terrassid ja välikohvikud, ligipääsuarutelu, millised on nõuded terrassidele,
ligipääs jms.nõuded
6. Invaparkimine kesklinnas (Transpordiamet), europarklad laienevad-tasulised, võiks
kokkuleppel linnaga pakkuda tasuta invaparkimist.
7. Ligipääsetavuse fondi 2022 objektide ülevaade.
8. Ujulate füüsiline ligipääsetavus, tõstukite olemasolu ja töökord, andmed LIPS-is.
9. Ülevaade korterite kohandamisest ja hetkeseis. Mida rohkem kortereid kohandame, seda
lihtsam ja odavam on meil kõigil. See oli 2021 teema TLIÜ poolt.
Tallinna ja Harjumaa Kurtide Ühing
Suumaskid
Tutvuda Iru Hooldekoduga
Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing (TLIÜ)
Kuna 2021. aastal oli ainult kaks invakomisjoni koosolekut, siis teeb TLIÜ ettepaneku
tihendada invakomisjoni koosolekute graafikut 2022 aastal.
Vaadata üle kriitiliselt sotsiaalhoolekande teenuseid osutavate töötajate tunnihind (hooldajad,
ööpäevaringne erihoolekanne, isikliku abistaja teenus jne.).
2021 aasta kolmanda koosoleku teemad (koosolekut ei toimunud):
1. Ligipääsetavuse Fondi tööd
2. Ühistranspordi ligipääsetavus ja liikumine linnaruumis. // Erihoolekande ööpäevaringsed
kohad ja tuleviku plaanid – SKA-st rääkima kutsuda keegi
3. Liikumispuudega inimestele kohandatud korterid ja eluruumide kohandamine
2021 aasta neljanda koosoleku teemad (koosolekut ei toimunud):
1. Ligipääsetavuse Fondi tööd
2. Omastehooldajate asendamisteenus
3. Aasta kokkuvõtte tegemine
Arengupuudega Inimeste Ühing ja Tallinna Liikumispuudega Laste Tugiühing
Tallinnas on puudus erihoolekande ööpäevaringse teenuse kohtades. Leevendamaks kohtade
puudust teeme ettepaneku arutada invakomisjonis võimalust rajada Käo keskuse Maleva tn
krundile peretüüpi keskus Tallinnas elavatele täiskasvanud raske ja sügava puudega
inimestele. Selle projektiga on varem ka linnas tegeletud.
MTÜ EIT Tugiliisu – erihoolekanne
1. EI saa hakkama gaasi ja elektrihinnaga, KE ja TE teenusel hinnad tõusnud 4 korda. Mida
teha? Klientidelt ei ole võtta.
2. Palgasurve Tallinna erihoolekandes- riik ei arvesta piirkondliku lõhega palgas. Tallinnas alla
1400 bruto töötajat ei saa.
3. Päevategevuse teenus intellektipuudele raske-sügav puudub. Riigi oma ei sobi oma nõuetega.
Tallinna Invaspordiühing
1. Ujulates pole veetõstukeid ja kui on siis küsimus kui veetõstuk läheb katki või vajab
vahetamist, kes maksab remondi ja/või vahetab, hooldab.
2. Elamus Spas on ujula kuid pole veetõstukit. Kõrval on Akadeemias Sotsiaalmaja, kus elab
palju liikumispuudega inimesi. Kuidas mõjutada Elamus Spa juhtkonda, et nad paigaldaks
ujulase veetõstuki? Ujula seal pole linna omandis.
3. Juhul kui kuskile ehitatakse uus spordirajatis, meil on kohe küsimus kui kaugel on sellest
ühiskondlik transport. Tihtilugu on probleem ka selles, et bussid on kaugel ja meie inimesed
ei jõu liikuda peatuseni.
Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endiselt on Tallinna Puuetega Inimeste Kojale ühistranspordi peatused liiga kaugel.