COVID-19 ohutusjuhend keskuses

  1. Keskuses ei kontrollita COVID-19 vastu vaktsineeritust, kuid palume Sul käituda vastustundlikult ning jääda koju, kui tunned end tõbisena.
  2. Tagame Sulle kohapeal maskid ja desinfitseerivad vahendid. Palume neid kindlasti kasutada kui liigud ühisruumides.
  3. Hoiame osalejate arvu piiratuna ning ruumipaigutuse hajutatuna.

COVID-19 juhendmaterjalid: https://www.kriis.ee/et/kehtivad-piirangud-ja-nende-leevendused