Puuetega inimesed Tallinnas

Tallinn annab puuetega inimestele taas tasuta ruumid

Raepress 29. mai 2013 Tallinna linnavalitsus esitab linnavolikogule otsuse eelnõu MTÜ-le Tallinna Puuetega Inimeste Koda äriruumide tasuta kasutada andmise jätkamise kohta aadressil Endla 59/Mooni 30, kus tegutseb Puuetega Inimeste Tegevuskeskus. Abilinnapea Merike Martinsoni sõnul on tegevuskeskus kümne aasta jooksul muutunud kohaks, kus paljud Tallinna puuetega inimeste ühingud saavad osutada oma sihtgrupile kvaliteetseid teenuseid. „Püüame omalt …

Tallinn annab puuetega inimestele taas tasuta ruumid Read More »

Tallinna invatakso tähistab 15. mail oma 15. sünnipäeva

Hetkel kasutab invatakso teenust 1319 inimest – neist ratastoolikasutajaid on 390 ja nägemispuudega ning pimedaid on kokku 175. Invatakso eesmärk on parandada puuetega inimeste elukvaliteeti, avardada nende võimalusi ühiskonnas toimetulekuks ja võimaldada juurdepääs üldistele avalikele teenustele. Tiia Tiik, invatakso koordinaator: „Paljud puudega inimesed ei saa kasutada iseseisvalt Tallinna tasuta ühistranspordi poolt pakutud võimalusi, kuna busside, …

Tallinna invatakso tähistab 15. mail oma 15. sünnipäeva Read More »

Valmis puuetega tallinlaste toimetulekut käsitlev sotsiaaluuring

Raepress 8. märts 2010 Käesoleva aasta alguses valmis puuetega tallinlaste kodust toimetulekut käsitlev uuring, millest selgus, et veidi üle poole (53%) puuetega tallinlastest hindab oma eluruumi seisundit heaks, 39% rahuldavaks ning 7% halvaks. Elukvaliteeti üldiselt peab heaks umbes veerand küsitletutest (23%), pooled (49%) hindavad seda rahuldavaks ning veerand (25%) puuetega tallinlastest hindab oma elukvaliteeti halvaks. …

Valmis puuetega tallinlaste toimetulekut käsitlev sotsiaaluuring Read More »

TPIK astus Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liikmeks

Tallinna Puuetega Inimeste Kojal on hea meel teatada, et 24. augustil rahuldas Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu nõukogu TPIK liitumisavalduse astumaks EMSL liikmeks. Peale TPIK võeti liikmeks veel 4 organisatsiooni- MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud, Heategevusfond Dharma, MTÜ Eesti Demokraatia Uuendamine ning MTÜ Eesti Õpilasesinduste Liit. EMSLil on nüüd 89 liiget. EMSL on avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste …

TPIK astus Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liikmeks Read More »

Tallinna Puuetega Inimeste Koda tähistab 10. aastapäeva konverentsiga

Tallinna Puuetega Inimeste Koda tähistab oma 10. aastapäeva konverentsiga, mis toimub 16.05.2007 Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses (Endla 59, Tallinn). Konverentsi keskseteks teemadeks on puuetega inimeste võrdsed võimalused ja kaasamine otsustusprotsessidesse. Konverentsi raames käsitletakse kodanikeühenduste rolli võrdsete võimaluste saavutamisel, väljakutsetest puuetega inimeste õiguste tagamisel ja sotsiaalse õigluse saavutamisel, individualismist ja kollektivismist ühiskonnas. Konverentsil esinevad ettekannetega teiste …

Tallinna Puuetega Inimeste Koda tähistab 10. aastapäeva konverentsiga Read More »