Puuetega inimesed Tallinnas

Käsiraamat “Teekond erilise lapse kõrval”

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) andis 2016 aasta detsembris välja käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval“ puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastele. Käsiraamat pakub lapse sünnist kuni täiseani ülevaadet toetustest ja teenustest nii sotsiaal-, haridus-, tervise kui tööelu valdkonnas ning jagab perede avameelseid kogemusi erilise lapse kasvatamisel. Käsiraamatu pabertiraaž on piiratud ja suunatud eelkõige puudega laste …

Käsiraamat “Teekond erilise lapse kõrval” Read More »

Tallinna Puuetega Inimeste Koja jõuluturg 6. detsembril kell 12-19

Tallinna Puuetega Inimeste Koda korraldab 6. detsembril kell 12-19 jõuluturu. Tallinna Puuetega Inimeste Koda soovib 6. detsembril Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses (Endla 59) toimuva jõuluturu kaudu juhtida laiema üldsuse tähelepanu just aktiivsetele puuetega inimestele ning esindusorganisatsioonidele. Jõuluturu raames müüakse ka puuetega inimeste valmistatud käsitööd ning avatud on kohvik. Jõuluturu raames toimuvad erinevad töötoad (nt. kingikoti …

Tallinna Puuetega Inimeste Koja jõuluturg 6. detsembril kell 12-19 Read More »

Raepress: Erivajadustega inimesed saavad taotleda toetust oma eluaseme kohandamiseks

Tallinna linna ja Sotsiaalministeeriumi vahel sõlmitud halduslepingust lähtuvalt alustab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet alates 12. septembrist taotluste vastuvõtmist erivajadustega inimeste eluasemete kohandamise pilootprojektis osalemiseks. Pilootprojekt viiakse ellu koostöös Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega Euroopa Regionaalarengu Fondi ja riigieelarveliste vahendite toel. Eluruumi kohandamist saab taotleda puudest tuleneva tegevuspiiranguga isik (puude kehtivusaeg peab taotlemise hetkest olema vähemalt kuus kuud), …

Raepress: Erivajadustega inimesed saavad taotleda toetust oma eluaseme kohandamiseks Read More »

Mida toob tööealistele puudega  inimestele 1. juuli 2016 töövõimereformi vaates?

Anneli Habicht, Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Regina Salmu, Sotsiaalkindlustusameti kommunikatsiooninõunik   Töövõimereformi käivitumise ajal kehtib korraga nii vana kui uus metoodika. Et muudatustest oleks lihtsam aru saada, selgitame ja toome näiteid, kes, kuhu ja millal peab pöörduma. 1.07.2016 käivitub töövõimereformi teine etapp, mis muudab töövõime ja puude raskusastme tuvastamise metoodikat. Senised töövõime kaotuse protsendid …

Mida toob tööealistele puudega  inimestele 1. juuli 2016 töövõimereformi vaates? Read More »

Tallinna Puuetega Inimeste Kojas toimus 20. jaanuaril “Tugiteenused puudega lastele ja nende peredele” infopäev

Infopäeva teemaks oli “Tugiteenused puudega lastele ja nende peredele”. Ettekannete teemad olid järgmised: „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“. Ebeli Berkman, Sotsiaalkindlustusamet, projektijuht. „Tugiteenused puudega lastele ja nende peredele Tallinnas“. Tarmo Kurves, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet,  juhtivspetsialist. „Raske ja sügava puudega laste tugiisikuteenus Tallinna Perekeskuses“. Talvi Karbe Tallinna Perekeskus, tugiisikuteenuse koordinaator. Infopäeva eesmärk oli tutvustada …

Tallinna Puuetega Inimeste Kojas toimus 20. jaanuaril “Tugiteenused puudega lastele ja nende peredele” infopäev Read More »

Tallinna Puuetega Inimeste Kojas toimus 18. novembril erihoolekande infopäev

Infopäeva teemaks oli “Erihoolekande arengusuunad lähiaastatel”. Erihoolekande teenuste vajadust Tallinnas arengupuudega inimeste perede silmade läbi tutvustasid Tallinna Arengupuudega Inimeste Tugiühingu esindajad. Ettekanne AS Hoolekandeteenused lähiaastate kava ööpäevaringse teenuse osutamiseks Tallinnas ja Harjumaal tutvustas Liina Lanno, AS Hoolekandeteenused teenuste direktor. Ettekanne “Erihoolekande arengukava 2014 – 2020” tutvustas Sotsiaalministeeriumi peaspetsialist Raiko Puustusmaa. Ettekanne   *Peale ettekannet on toimunud muutus peremajade suurusega. …

Tallinna Puuetega Inimeste Kojas toimus 18. novembril erihoolekande infopäev Read More »

Tallinna Puuetega Inimeste Kojas toimus 18.veebruaril erihoolekande seminar

SA Autistika juht Sirje Norden rääkis perede poolt algatatud teenuse käivitamisest ja uutest väljakutsetest. Saame küll! Eesti Vaimupuuetga Inimeste Liidu juhataja Agne Raudmees rõhutas, et erivajadustega inimete väiksematesse majadesse paigutamine ei tähenda veel deinstitutsioneerimist, vaid vajame ka suhtumise muutumist inimestesse. Bärbel Vapper Sotsiaalministeeriumist tutvustas “Erihoolekande arengukava 2014 – 2020”. Mõned märksõnad, mis jäid kõlama – …

Tallinna Puuetega Inimeste Kojas toimus 18.veebruaril erihoolekande seminar Read More »

Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevuskeskuses toimus valimiseelne debatt

Neljandal veebruaril toimus TPIK Tegevuskeskuses valimisdebatt, kus debateerisid: Reformierakonnast Jüri Jaanson, Rahva Ühtsuse Erakonnast Jane Snaith, Vabaerakonnast Monika Haukanõmm, Isamaa ja Respublika Erakonna nimekirjas parteituna kandideeriv Tiina Kangro, Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast Eiki Nestor, Eestimaa Roheliste Erakonnast Aleksander Laane, Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast Kairet Grassmann (algselt teatati, et osaleb Mare Liiger) ja Keskerakonnast Merike Martinson. Enne ürituse algust …

Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevuskeskuses toimus valimiseelne debatt Read More »

Tallinnas algab Invamess 2014

10. aprillil kell 13 algab Tallinna Puuetega Inimeste Koja poolt korraldatud mess „Invamess 2014″, mille eesmärgiks on suurendada puuetega inimeste, nende pereliikmete ja valdkonna spetsialistide teadlikkust teenustest ja toodetest, mis aitavad parandada puuetega inimeste igapäevast toimetulekut. Neljandat korda toimuval messil on esindatud üle 30 organisatsiooni, kelle väljapanekud hõlmavad nii õppimisvõimalusi, puuetega inimeste ühingute tegevust, abivahendi- …

Tallinnas algab Invamess 2014 Read More »