Puuetega inimesed Tallinnas

Kirjutustõlkide koolituse teade

Koolitus on tasuta.Lisainfo kirjutustolgid@gmail.com Eesti Kirjutustõlkide Ühing (80423447) võitis hanke „Kirjutustõlkide koolituse ja viipekeeletõlkide täienduskoolituse korraldamine ja läbiviimine“ OSA I. Koolitus toimub 2 korda kuus (v.a juulis) 2–3-päevaste sessioonidena 23.03 – 30.11 2018 Tallinnas. Koolitus on osalejatele tasuta.Väljastpoolt Tallinna tulijatele hüvitatakse osaliselt ka kulutused ühistranspordile.Grupi suurus on 10 inimest.Koolituse maht on 780 akadeemilist tundi (auditoorne …

Kirjutustõlkide koolituse teade Read More »

Ennetähtaegsest töövõime hindamisest

Kuna töövõimetuspension on tulumaksuga maksustatav ning mõjutab töötava inimese maksuvaba tulu suurust, siis on töövõimetuspensioni saavad inimesed hakanud ennetähtaegselt taotlema töövõime hindamist ja töövõimetoetust – töövõimetoetuselt ei tule tulumaksu maksta. Töövõime hindamise ja töövõimetoetuse taotlusi on õigus esitada varem, kui korduvhindamise tähtaeg (töövõimetuse perioodi lõppemisele eelneva kuu 5.-20. kuupäev) kätte jõuab, kuid siis tuleb inimesel …

Ennetähtaegsest töövõime hindamisest Read More »

Alates 1. jaanuarist 2018 tõusis Tallinnas pensionilisa toetuse määr seniselt 76,70 eurolt 100 euroni

Pensionilisa makstakse vanadus- ja töövõimetuspensioni või töövõimetoetuse saajatele ning täisealistele rahva- ja toitjakaotuspensioni saajatele tingimusel, et toetuse taotleja on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari ning on kantud riiklikku pensionikindlustuse registrisse. Taotlemisõigus on kaks kuud (sünnikuule eelnev ja sünnikuu). Toetuse maksmise kord näeb ette, et toetust ei saa …

Alates 1. jaanuarist 2018 tõusis Tallinnas pensionilisa toetuse määr seniselt 76,70 eurolt 100 euroni Read More »

X Erivajadusega inimeste laulu- ja tantsupidu

Meil on rõõm teatada, et Erivajadusega inimeste laulu- ja tantsupidu tuleb taas! Kandes Eesti Vabariigi 100- ndal sünnipäeval järjekorranumbrit X, on meil veelgi rohkem põhjust rõõmustamiseks, sest sünnipäevasid on ju alati mõnus pidada ning mida rohkem külalisi, seda uhkem. Sellega seoses anname teada, et 2018. aasta Erivajadusega inimeste laulu- ja tantsupidu toimub 25. augustil Viljandi lauluväljakul. …

X Erivajadusega inimeste laulu- ja tantsupidu Read More »

Ennetähtaegsest töövõime hindamisest

Kuna töövõimetuspension on tulumaksuga maksustatav ning mõjutab töötava inimese maksuvaba tulu suurust, siis on töövõimetuspensioni saavad inimesed hakanud ennetähtaegselt taotlema töövõime hindamist ja töövõimetoetust – töövõimetoetuselt ei tule tulumaksu maksta. Töövõime hindamise ja töövõimetoetuse taotlusi on õigus esitada varem, kui korduvhindamise tähtaeg (töövõimetuse perioodi lõppemisele eelneva kuu 5.-20. kuupäev) kätte jõuab, kuid siis tuleb inimesel …

Ennetähtaegsest töövõime hindamisest Read More »

Alates 1. jaanuarist 2018 tõusis Tallinnas pensionilisa toetuse määr seniselt 76,70 eurolt 100 euroni

Pensionilisa makstakse vanadus- ja töövõimetuspensioni või töövõimetoetuse saajatele ning täisealistele rahva- ja toitjakaotuspensioni saajatele tingimusel, et toetuse taotleja on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari ning on kantud riiklikku pensionikindlustuse registrisse.Taotlemisõigus on kaks kuud (sünnikuule eelnev ja sünnikuu). Toetuse maksmise kord näeb ette, et toetust ei saa taotleda …

Alates 1. jaanuarist 2018 tõusis Tallinnas pensionilisa toetuse määr seniselt 76,70 eurolt 100 euroni Read More »

Eesti Puuetega Inimeste Kojal ilmus venekeelne käsiraamat puudega laste peredele

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) andis välja venekeelse versiooni käsiraamatust „Teekond erilise lapse kõrval“ puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastele. Käsiraamat leevendab perede infosulgu, pakkudes lapse elukaare ulatuses sünnist täiseani ülevaadet toetustest ja teenustest nii sotsiaal- kui haridusvaldkonnas, nii riigi kui kohaliku omavalitsuse tasandil. Lisaks praktilisele väärtusele pakub käsiraamat emotsionaalset tuge, jagades erilist last …

Eesti Puuetega Inimeste Kojal ilmus venekeelne käsiraamat puudega laste peredele Read More »

2018. aasta muudatused sotsiaalministeeriumi haldusalas

Toetused ja hüvitised Lapsetoetus pere esimesele ja teisele lapsele tõuseb 55 euroni. 2018. aastal on lapsetoetuse suurus pere esimese ja teise lapse kohta 55 eurot. Kolmanda ja iga järgmise lapse kohta on lapsetoetuse suurus 100 eurot. Lisainfo Kehtestatakse kolmikute ja enamaarvuliste mitmike toetus 1. märtsist 2018 makstakse kolmikute ja enamaarvuliste mitmike toetust, mis on 1000 eurot …

2018. aasta muudatused sotsiaalministeeriumi haldusalas Read More »

Rakkerühm soovitab suurendada pikaajalise hoolduse rahastamist ja tõsta omavalitsuste võimekust

Pikaajalise hoolduse korraldus vajab senisest suuremat tähelepanu, et tagada hooldusvajadusega inimestele ühtlase kättesaadavuse ja kvaliteediga abi, leidis riigikantselei juures tegutsenud hoolduskoormuse rakkerühm. Juba tulevast aastast rahastab riik uusi teenuseid ja alustab hoolduse koordinatsiooni katseprojektiga, samuti koondatakse pikaajalise hoolduse süsteemi investeeringute ettepanekud 2019. aastal riigi eelarvesse. Valitsus sai täna ülevaate riigikantselei juures 2015. aasta detsembrist tegutsenud …

Rakkerühm soovitab suurendada pikaajalise hoolduse rahastamist ja tõsta omavalitsuste võimekust Read More »

Raske ja sügava intellektihäirega täisealised saavad taotleda päeva- ja nädalahoiuteenust

2018. aastast on raske või sügava intellektihäirega täiskasvanutel võimalus saada igapäevaelu toetamise teenust ühes kuus kuni 21 ööpäeva. Teenus aitab vähendada lähedaste hoolduskoormust ning annab intellektihäirega täisealisele võimaluse elada oma kodus. Igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiu teenust saab inimene, kes: ei ole ise võimeline enese eest hoolitsema ja vajab selles pidevalt kõrvalabi või ning nimetatud …

Raske ja sügava intellektihäirega täisealised saavad taotleda päeva- ja nädalahoiuteenust Read More »