Endla 59, 10615 Tallinn

Määratlemata

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus avab koostöös Tallinna Teeninduskooliga uue Kaubapaigutaja eriala

2018. aasta sügisel avab Tallinna Teeninduskool koostöös Astangu Kutserehabilitatsioonikeskusega kaubapaigutaja eriala (tase 3), mille lõpetajad leiavad tööd kaubanduses. Kaubapaigutaja erialal õpitakse kauba ladustamist laos vastavalt nõutavatele hoiutingimustele ja  müügisaali paigutamist arvestades toodete ja müügi spetsiifikat. Lisaks põhioskustele õpitakse ka mittekvaliteetse- ja aegunud kauba äratundmist, töötamist klientidega, meeskonnas kolleegidega  ning  töökeskkonna puhtana hoidmist. Eriala on sobiv …

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus avab koostöös Tallinna Teeninduskooliga uue Kaubapaigutaja eriala Read More »

Puudega inimeste eluruumide kohandamiseks esitas taotlused 56 omavalitsust

15. juunil lõppes taotlusvoor, kus kohalikud omavalitsused said taotleda Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) vahendeid puudega inimeste eluruumide kohandamiseks. Taotluse esitas 56 omavalitsust kogusummas 2,5 miljonit eurot, millest ERF toetus moodustas enam kui 2 miljonit eurot. „Tunnustan omavalitsusi, kes on teinud head teavitustööd oma inimeste seas,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „See on iseenesest mõistetav, et inimene peab …

Puudega inimeste eluruumide kohandamiseks esitas taotlused 56 omavalitsust Read More »

Sotsiaalministeeriumi tööala asekantslerina alustab tööd Sten Andreas Ehrlich

  Esmaspäevast, 2. juulist on sotsiaalministeeriumi tööala asekantslerina ametis Sten Andreas Ehrlich, kes juhtis 2017. aasta augustist tööhõive osakonda ja on alates tänavu aprillist täitnud ka asekantsleri ülesandeid.   Sten Andreas Ehrlichi sõnul nõuab Eesti rahvastikuprognoos riigilt ka tööpoliitikas otsustavaid samme. „Isegi kõige optimistlikumate prognooside kohaselt väheneb tööealine elanikkond lähima 15 aasta jooksul pea kümnendiku …

Sotsiaalministeeriumi tööala asekantslerina alustab tööd Sten Andreas Ehrlich Read More »

Sotsiaalkindlustusamet alustas eakate hooldusteenuste infokampaaniaga

Sotsiaalkindlustusamet alustas täna hooldusteenuste kvaliteeti ja inimeste õigusi tutvustava teavituskampaaniaga, mille eesmärgiks on informeerida Eesti inimesi nende õigustest hooldusteenuste saamisel.   Sotsiaalkindlustusameti kvaliteedi osakonna nõuniku Kersti Kase sõnul teavitatakse kampaania raames inimesi nii tema enda kui tema lähedaste õigustest hooldusteenuse saamisel, aga ka sellest, kuidas peab toimuma sobiva abi osutamine ja korraldamine. „Vesteldes hooldusteenusel olevate inimeste ja …

Sotsiaalkindlustusamet alustas eakate hooldusteenuste infokampaaniaga Read More »

Viru Haigla rajas Nõmmele eakate kodu

Viru Haigla avas neljapäeval Tallinnas aadressil Lõuna 50 uue 100-kohalise eakate kodu, mille peamine ülesanne on pakkuda väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust. Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul on oluline pakkuda suurenenud mahus nii üldhooldus- kui ka õendusabiteenust, mille vajadus pealinnas on kasvav. „Järjekordade lühendamiseks ja kvaliteedi tõstmiseks on kindlasti tähtis Tallinnasse kohti juurde luua. Möödunud aastal …

Viru Haigla rajas Nõmmele eakate kodu Read More »

Tallinna linn otsib hoolduskoordinaatorit

Hoolduskoordinaator on lepinguline partner Järveotsa Perearstikeskusele ja Haabersti Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale tagades pikaajaliste terviseprobleemidega ning nendega seotud hooldusvajadusega inimestele sujuva ülemineku tervishoiuteenustelt sotsiaalteenustele ja vastupidi.   Töö on projektipõhine perioodiks 01. august 2018 kuni 31. juuli 2019.   Hoolduskoordinaatori ülesanded: Koondab kokku inimese vajaduste seniste hindamiste tulemused Viib läbi InterRAI hindamisi Koostab hindamistulemuste alusel …

Tallinna linn otsib hoolduskoordinaatorit Read More »

Juulist saavad sügava puudega täisealiste inimeste hooldajad tasustatud lisapuhkepäevi

1. juulist hakkab kehtima töölepingu seaduse muudatus, millega kehtestatakse kuni viie tööpäevane tasustatud hoolduspuhkus töötajale, kes on täisealise sügava puudega inimese lähedane või talle kohaliku omavalitsuse poolt määratud hooldaja. Hoolduspuhkuse eesmärk on toetada hoolduskoormusega töötaja tööelus osalemist, andes talle täiendavat vaba aega sügava puudega lähedase hooldamiseks või hooldamise korraldamiseks. „Tegemist on täiesti uue puhkuseliigiga, kus …

Juulist saavad sügava puudega täisealiste inimeste hooldajad tasustatud lisapuhkepäevi Read More »

Sotsiaalkindlustusamet taastab 1. juulist abivahendi hüvitised lastele ja pensioniealistele

Sotsiaalkindlustusamet taastab alates 1. juulist hüvitised ka lastele ja vanaduspensioniealistele mõeldud abivahenditele, mille hüvitamine käesoleva aasta veebruaris peatati.   Sotsiaalkindlustusameti abivahendite valdkonna juht Berit Rohtjärve sõnul otsustati hüvitised taastada põhjusel, et aasta esimese viie kuu abivahendite eelarve kasutus on olnud ootuspärane ega anna põhjust karta eelarve puudujääki aasta lõpus. „See tähendab, et tõendi ja kehtiva isikliku …

Sotsiaalkindlustusamet taastab 1. juulist abivahendi hüvitised lastele ja pensioniealistele Read More »

Tallinna linn osaleb sotsiaalministeeriumi algatatud hoolduskoordinatsiooni pilootprojektis

Tallinna linn on üks konkursi kaudu väljavalitud omavalitsustest, kes osaleb sotsiaalministeeriumi poolt algatatud projektis „Toetuse andmine hoolduse koordinatsiooni mudeli piloteerimiseks“. Üks pilootprojekti valitud kohalik omavalitsus saab riigieelarvelist toetust kuni 22 000 eurot ja seda ajavahemikuks 1. augustist 2018 kuni 31. juulini 2019.a. Konkursi rahaline kogumaht on kokku 132 000 eurot. Pilootprojekt on mõeldud Eesti pikaajalise …

Tallinna linn osaleb sotsiaalministeeriumi algatatud hoolduskoordinatsiooni pilootprojektis Read More »