Endla 59, 10615 Tallinn

Menu

kasutaja

Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuse pressiteade12.12.2019 EESKUJU VÄÄRIV OTSUS Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatus peab eeskuju väärivaks saavutuseks Riigikohtu otsust, millega õiguskantsler tunnistab põhiseadusvastaseks ja kehtetuks mitmed Narva linnas sotsiaalteenuste osutamist reguleerivad määrused. Õiguskantsleri hinnangul ei reguleerinud Narva linn kohustuslikke sotsiaalteenuseid sotsiaalhoolekande seaduses ette nähtud viisil. Riigikohtu otsuses rõhutati, et sotsiaalhoolekandelise abi saamiseks on vajalik, et abi taotleja rahvastikuregistri järgne elukoht oleks selles omavalitsuses, kus ta abi taotleb. Õiged andmed registris on olulised avalikule võimule ja omavalitsustele sotsiaalteenuste osutamise planeerimisel ja vajaduspõhisel tagamisel. Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuse aseesimees Külli Urb pööras tähelepanu asjaolule, et kohalik omavalitsus ei tohi välistada või piirata abi andmist inimestele, kellele seaduse poolt on kohustus abi osutada ja peab sotsiaalabi tagamisel lähtuma esmajoones inimese tegelikust abivajadusest. Näiteks peab kohalik omavalitsus looma tingimused puudega inimesele tema puude eripäradele sobiva koduteenuse-, tugiisiku- ja isikliku abistaja- või transpordi teenuse leidmiseks ja kasutamiseks. Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatus peab Riigikohtu otsust tähelepanu väärivaks, millest tulenevalt peab kohalik omavalitsus arvestama inimeste põhiõigusi ning täitma seaduses sätestatud kohustust sotsiaalteenuste kättesaadavuse tagamisel abivajajatele vajalikus mahus. Lisaks peab Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatus Riigikohtu otsust oluliseks sammuks edasi demokraatlikus ja hoolivas sotsiaalpoliitikas, kus riik on vastutav oma kodanike põhiõiguste kaitse ja esmatähtsate avalike teenuste kättesaadavuse eest sõltumata omavalitsusüksuse suutlikkusest.

Puudega inimesel on õigus abile sõltumata elukohast

PRESSITEADE 2.12.2019 Rahvusvahelisel puuetega inimeste päeval juhib Eesti Puuetega Inimeste Koda(EPIKoda) tähelepanu, et puuetega inimestele tuleb kindlustada võrdne javajadustele vastav ligipääs sotsiaalkaitsele kõigis kohalikesomavalitsustes (KOV). EPIKoja juhatuse esimees Monika Haukanõmm selgitab, et seaduse kohaseltpeab sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste ja sotsiaalabi andmist korraldamainimese rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgne KOV. “On loomulik, etinimene saab abi sealt, kus ta elab. Kuid …

Puudega inimesel on õigus abile sõltumata elukohast Read More »

Jõulukontsert 11. detsembril kell 18:00 Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59

Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub jõulukontserdile 11. detsembril kell 18:00  tegevuskeskusesse (Endla 59). Esineb naiskoor Gaudete peadirigent Mait Männiku ja dirigent Merike Toro juhtimisel. Gaudete on 2018 aasta parim naiskoor; kahekordsed Eesti Naislaulu Seltsi poolt korraldatud naislaulu võistulaulmise B-kategooria võitjad (2015.a ja 2018a). Jõulusõnumi esitab EELK Tallinna praostkonna vikaardiakon Erkki Juhandi.      NB! Kohvilaud klubiruumis enne kontserti …

Jõulukontsert 11. detsembril kell 18:00 Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59 Read More »

LIHASE TÜSSAJATE FILMIÕHTU 19.11.2019 kell 17:30

Lihase tüssajate Filmiõhtu Teisipäev 19.11.2019 17:30-19:30 Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuse klubiruumis Endla 59 Filmiga „Aspergers are us“ (est. “Aspergerid need oleme meie”) (2016) Tasuta! Tõsielus vändatud dokumentaalfilm neljast Aspergeriga noormehest koosnevast koomikute trupist, kes valmistuvad viimaseks suuremaks etteasteks enne kui igaüks läheb oma teed. Kuna oleme näidanud kaks hooaega filme liikumis- puudest on aeg suunata …

LIHASE TÜSSAJATE FILMIÕHTU 19.11.2019 kell 17:30 Read More »

Lauamängude ring teisipäeval 22. oktoobril kell 19:00 tegevuskeskuse hoovimajas (Endla 59)

Lauamängude ring toimub teisipäeval 22. oktoobril kell 19:00 Tegevuskeskuse hoovimajas. Lauamängude ringi juhendab vabatahtlik Kaia Kalberg. Meil on lai valik lauamänge, mida mängijad saavad ühiselt proovida. Kõik on teretulnud liituma! Lauamängude ringis on võimalus igal korral õppida selgeks uus ja huvitav lauamäng ning suhelda teiste osalejatega. Tegevus on osalejate jaoks tasuta! Lauamängude ring toimub Tallinna …

Lauamängude ring teisipäeval 22. oktoobril kell 19:00 tegevuskeskuse hoovimajas (Endla 59) Read More »

II tugigrupi esimene kohtumine erivajadusega lapse vanematega – 13. novembril kell 18:00-20:30

Tulenevalt liitunute arvust on kogemusnõustajad avamas 2 gruppi. Esimene grupp (kuu igal kolmandal teisipäeval) on TÄITUNUD.Teises grupis (kuu igal teisel kolmapäeval) on veel 3 VABA KOHTA! Kui oled grupis osalemise peale mõelnud, anna endast ruttu märku: rutt.vardja@gmail.com Oled väga oodatud 🙂Teise grupi esimene kohtumiskord toimub 13.novembril Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses (Endla 59).

LIHASE TÜSSAJATE FILMIÕHTU 15.10.2019 kell 17:30

Filmiga „Walk, Ride,Rodeo“ (est. “Kõnni, ratsuta, rodeo”) (2019) Tõsielul põhinev film noorest rodeo neiust Amberley Snyder-ist, kes satub võistlustele sõites autoõnnetusse ja jääb ratastooli, kuid otsustab taas vaatamata alakeha halvatusele rodeo areenile naasta ja saavutada taas endine hiilgus. Ehk film kuidas peale kukkumist ikka taas elu sadulasse hüpata ja ikka edasi liikuda.Rohkem infot filmi kohta: …

LIHASE TÜSSAJATE FILMIÕHTU 15.10.2019 kell 17:30 Read More »