Endla 59, 10615 Tallinn

Menu

Mihkel

Valmis puuetega tallinlaste toimetulekut käsitlev sotsiaaluuring

Raepress 8. märts 2010 Käesoleva aasta alguses valmis puuetega tallinlaste kodust toimetulekut käsitlev uuring, millest selgus, et veidi üle poole (53%) puuetega tallinlastest hindab oma eluruumi seisundit heaks, 39% rahuldavaks ning 7% halvaks. Elukvaliteeti üldiselt peab heaks umbes veerand küsitletutest (23%), pooled (49%) hindavad seda rahuldavaks ning veerand (25%) puuetega tallinlastest hindab oma elukvaliteeti halvaks. …

Valmis puuetega tallinlaste toimetulekut käsitlev sotsiaaluuring Read More »

TPIK astus Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liikmeks

Tallinna Puuetega Inimeste Kojal on hea meel teatada, et 24. augustil rahuldas Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu nõukogu TPIK liitumisavalduse astumaks EMSL liikmeks. Peale TPIK võeti liikmeks veel 4 organisatsiooni- MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud, Heategevusfond Dharma, MTÜ Eesti Demokraatia Uuendamine ning MTÜ Eesti Õpilasesinduste Liit. EMSLil on nüüd 89 liiget. EMSL on avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste …

TPIK astus Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liikmeks Read More »

Tallinna Puuetega Inimeste Koda tähistab 10. aastapäeva konverentsiga

Tallinna Puuetega Inimeste Koda tähistab oma 10. aastapäeva konverentsiga, mis toimub 16.05.2007 Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses (Endla 59, Tallinn). Konverentsi keskseteks teemadeks on puuetega inimeste võrdsed võimalused ja kaasamine otsustusprotsessidesse. Konverentsi raames käsitletakse kodanikeühenduste rolli võrdsete võimaluste saavutamisel, väljakutsetest puuetega inimeste õiguste tagamisel ja sotsiaalse õigluse saavutamisel, individualismist ja kollektivismist ühiskonnas. Konverentsil esinevad ettekannetega teiste …

Tallinna Puuetega Inimeste Koda tähistab 10. aastapäeva konverentsiga Read More »