Endla 59, 10615 Tallinn

Menu

Mihkel

ANALÜÜS: vaimse tervise häired on üks suuremaid töövõime vähenemise põhjuseid

Sotsiaalministeerium Pressiteade 7. august 2019 *ANALÜÜS**: vaimse tervise häired on üks suuremaid töövõime vähenemise põhjuseid* *Sotsiaalministeeriumis koostatud värskest analüüsist selgub, et tööandjad, töötajad ja riik peaksid senisest enam panustama töötaja vaimse tervise hoidmisesse.* Töötajate vaimse tervise häired on Eestis teisel kohal töövõime vähenemise põhjustest. Vaimse tervise otsesed ja kaudsed kulud on Eestis hinnanguliselt 572 miljonit …

ANALÜÜS: vaimse tervise häired on üks suuremaid töövõime vähenemise põhjuseid Read More »

Edaspidi leiab eriarstiaja kõige kiiremini üleriigilise digiregistratuuri kaudu

Sotsiaalministeerium PRESSITEADE 09.08.2019 *Edaspidi leiab eriarstiaja kõige kiiremini üleriigilise digiregistratuuri kaudu* *Tänaseks on üleriigilise digiregistratuuriga liitunud kõik Eesti piirkondlikud, kesk- ja üldhaiglad. Patsient saab broneerida kõikidesse raviasutustesse eriarstiaega ühest kohast patsiendiportaalist digilugu.ee <http://digilugu.ee>.* Üleriigilise digiregistratuuriga on liitunud 22 raviasutust üle Eesti. Sotsiaalminister tänas kõiki Eesti haiglajuhte ja projekti elluviimiseks töötanud arendajaid kogu Eesti tervishoiusüsteemi hõlmava …

Edaspidi leiab eriarstiaja kõige kiiremini üleriigilise digiregistratuuri kaudu Read More »

Registreerimine konverentsile “Mis aasta meil on?” on alanud!

Dementsuse Kompetentsikeskus kutsub konverentsile, mille eesmärgiks on saada ja anda inspiratsiooni ning jagada kogemusi spetsialistidele ja hooldajatele sellest, kuidas toetada dementsusega inimeste elu, arvestades sealjuures ka nende etnilist tausta. Konverentsil saab kuulda ettekandeid, mis on praktilise sisuga ning käsitlevad mälutööd, väärikat hooldamist, lähedaste ja dementsusega inimeste toatamist ja teenuste arendamist. Meie peamised küsimused on, millised …

Registreerimine konverentsile “Mis aasta meil on?” on alanud! Read More »

ALATES 01.08.2019 LISANDUVAD SOODUSTUSED PUUDEGA JA PIIRATUD TÖÖVÕIMEGA ISIKUTELE

Alates 01. augustist 2019 hakkab kehtima Maanteeameti peadirektori käskkiri, millega kehtestatakse 0- eurone piletihind Harjumaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa ja Raplamaa avalikel maakonna- ja kaugbussiliinidel, kõikidele keskmise ja raske puudega isikutele,  puuduva töövõimega isikutele, osalise töövõimega isikutele (töövõimetuspensionäridele) ja sügava puudega isiku saatjatele. Tasuta sõiduõigust (0-eurone pilet) saab puudega isik tõendada kolmel erineval viisil – pensionitunnistusega, puudega isiku …

ALATES 01.08.2019 LISANDUVAD SOODUSTUSED PUUDEGA JA PIIRATUD TÖÖVÕIMEGA ISIKUTELE Read More »

Suvekool “Hoolin, kaasan ja mõistan” noortele 6.- 8 september 2019

Peace Child Eestil koostöös Integratsiooni Sihtasutusega, Eesti Puuetega Inimeste Kojaga,  Eesti Noorteühenduste Liiduga ja Eriline Maailmaga on rõõm Teid kutsuda Suvekooli “Hoolin, kaasan ja mõistan”, mis toimub 6.- 8 september 2019, Tallink City Hoteli konverentskeskuses, kell 10.00. Suvekooli peamiseks eesmärgiks on kaasata erivajadustega ja vähemkindlustatud noori ühiskonna lõimumiseks, suurendada noorte teadliklust, õpetada juurde sotsiaalsed oskuseid …

Suvekool “Hoolin, kaasan ja mõistan” noortele 6.- 8 september 2019 Read More »

RIA uuendas ID-kaardi tarkvara ning DigiDoc4 värske versioon (4.2.2) toetab ekraanilugeritega peamiste funktsioonide kasutamist

Ekraanilugerite tugi võimaldab vaegnägijatel DigiDoc4s digiallkirja lisada ning valideerida allkirjastatud dokumente. “Tuhat tänu meid aidanud inimestele, kelle abil veendusime, et ekraanilugeriga saab nii mobiil-ID kui ka ID-kaardiga digiallkirja lisada,” ütles RIA elektroonilise identiteedi osakonna juht Margus Arm. Ta lisas, et uuendus võimaldab vaegnägijatel allkirjastatud dokumente valideerida ja avada ning muuta ID-kaardi PIN-koode. Järgmistes tarkvaraversioonides jätkub …

RIA uuendas ID-kaardi tarkvara ning DigiDoc4 värske versioon (4.2.2) toetab ekraanilugeritega peamiste funktsioonide kasutamist Read More »

Rahvusvaheline koolitus “Inclusion matchmaking – Find European partners for inclusion Projects.”

Rahvusvaheline noorsootöö pakub aastas võimalusi üle 6000 Eesti noorele vanuses 13-30. Ligi 30% nendest on noored, kes vajavad projektis osalemiseks rohkem julgustust ja tuge. Võimalused ja ressursid selleks, et pakkuda eri võimekusega või oma eakaaslastega võrreldes vähemate võimalustega noortele projektideks osalemiseks vajaminevat tuge on Erasmus + ja Euroopa solidaarsuskorpuses olemas. Aastas käib üle 100 noorsootöötaja rahvusvahelistel …

Rahvusvaheline koolitus “Inclusion matchmaking – Find European partners for inclusion Projects.” Read More »

Sotsiaaltransporditeenuse määrad ja taksoveoteenuse osutamine alates 01.07.2019

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet teatab, et alates 01.07.2019 on sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad 1. juulist 31. detsembrini 2019 on: 1. Juhuveoteenuse kasutamisel linna haldusterritooriumil asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmisel on maksimaalselt 6 tasuta sõidukorda kasutaja kohta ja lisaks maksimaalselt 4 osaliselt tasulist sõidukorda kasutaja kohta kalendrikuus, kokku 24 korda. Osaliselt tasulise sõidukorra omaosalustasu 2 eurot. …

Sotsiaaltransporditeenuse määrad ja taksoveoteenuse osutamine alates 01.07.2019 Read More »