AKF projekti “Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide huvikaitsevõrgustiku tugevdamine” lõpuseminar 23. novembril

Tallinna Puuetega Inimeste Kojas toimus projekti “Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide huvikaitsevõrgustiku tugevdamine” lõpuseminar 23. novembril
Päevakava:

14.00 – 14.15 Tervitussõnad – Külli Urb, Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees ja Jevgeni Ossinovski, Tallinna Linnavolikogu esimees
14.15 – 14.50 Avatud valitsemine riiklikul ja omavalitsuse tasandil – Ivar Hendla, Riigikantselei strateegiabüroo nõunik
14.50 – 15.10 Projekti ülevaade – projektijuht Kadri Palk
15.10 – 15. 30 Tallinna puuetega Inimeste foorumi tegevuste tutvustus – projekti võrgustiku koordinaator Külli Urb
15.30 – 15.50 Puuetega inimeste spetsialistide ja kohaliku omavalitsuse ametnike koolituspäeva kokkuvõte – projekti avaliku poliitika ekspert Tauno Asuja
15.50 – 16.00 Lõppsõnad – võimalused ja ootused koostöö jätkamiseks – projekti meeskond
16.00 – 16.30 Projekti pidulik lõpetamine

Osalesid järgnevate organisatsioonide esindajad: Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing; Eesti Pimekurtide Tugiliit; Põhja-Tallinna Valitsus; Sclerosis Multipleks Tallinna Ühing; Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing; Avatud Eesti Fond; Nõmme Vaegkuuljate Selts; Tallinna Invaspordiühing; Eesti Insuldipatsientide Selts; Saku Diabeedikute Selts; Tallinna ja Harjumaa Kutsehaigete Ühing; Merimetsa Tugikeskus; Põhja-Eesti Pimedate Ühing; Hariner (pimedate töökeskus); Eesti Puuetega Inimeste Koda. Osalejaid kokku 39.

Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.