Puuetega inimeste huvikaitse teemaline koolituspäev KOV spetsialistidele 

Tallinna Puuetega Inimeste Koda korraldas 5.oktoobril tegevuskeskuse suures saalis Puuetega inimeste huvikaitse teemalise koolituspäeva KOV spetsialistidele.              Osalesid spetsialistid Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuametist; Tallinna Tugikeskusest Juks; Tallinna Haridusametist; Pirita-, Põhja-Tallinna-, Lasnamäe LOV-st ja sotsiaalhoolekandeosakondadest; Tallinna Linnavolikogu nõunik.         

TPIK tegevjuht Kadri Palk esitas ülevaate Tallinna Puuetega Inimeste Kojast kui puuetega inimeste huvikaitse esindajast Tallinnas;
Vabaühenduste Liidu huvikaitse juht Tarvo Nurgamaa rääkis teemal: Millest koosneb kolmanda ja avaliku sektori koostöö vundament?;
Kogemusnõustaja ja juurahuviline Sven Kõllamets tegi ettekande eneseväärikusest ning vabast eneseteostusest ühiskonnas osalemisel HMS, SÜS, SHS, ÜRO PIÕK, EL õiguse vaates.
Järgnesid grupiarutelud, mille eesmärk oli kaardistada praktilised sammud parandamaks puuetega inimeste ja KOV tasandi koostööd.

 Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga

Hetked koolituselt