Puuetega inimeste foorumi koosolek nr 3 ülevaade

Koosolek toimus 30. augustil 2022 kell 14 – 16 Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevuskeskuses Endla 59.
Koosolekul osalesid: Villu Urban Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing;
Leana Lebedeva ja Marianne Kala Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing;
Sirje Norden MTÜ Autistika; Aet Urbas Tallinna ja Harjumaa Autismiühing;
Kalju Jõesaar Tallinna Invaspordiühing; Silvi Laidre MTÜ EIE Tugiliisu;
Raili Vaidlo Eesti Afaasialiit; Roland Voost Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing;
Rein Järve Nõmme Vaegkuuljate Selts; Jaanus Tärnov Eesti ATH Liit;
Tauno Asuja Eesti Puuetega Inimeste Koda; Gaidi Alt Eesti Puuetega Inimeste Koda;
Sven Kõllamets MTÜ Pane oma meeled proovile; EPIK,
Rita Gorushkina Tallinna Invaspordiühing;
Eve Roos Tallinna Sclerosis Multipleksiühing;
Lembit Sinijärv Tallinna ja Harjumaa Kutsehaigete Ühing.

Päevakord: a) Ülevaade Eesti Puuetega Inimeste Koja üldkoosolekust – Tauno Asuja. b) Ülevaade augustis toimuvast Tallinna linnavalitsuse invakomisjoni
koosolekust.
Ettepanekud pöördumisse Tallinna Invakomisjonile: Komisjoni töö tuua netist tagasi ühisesse ruumi. Kokku leppida koosolekute toimumiseks regulaarne päev ja kellaaeg, näiteks iga kvartali teise kuu teine teisipäev. Määrata komisjoni liikmetele asendusliikmed. Kinnitada komisjoni järgmise aasta tööplaan jooksva aasta viimasel koosolekul, see tähendaks, et teemade korje teha oktoobris. Komisjonil võiks olla ka tegevusaruanne, mingi kokkuvõte. Invakomisjoni tööplaan ja protokollid teha kättesaadavaks linlastele.

Puuetega inimeste foorumi koosolek nr 3 ülevaade

Koosolek toimus 30. augustil 2022 kell 14 – 16 Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevuskeskuses Endla 59.
Koosolekul osalesid: Villu Urban Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing;
Leana Lebedeva ja Marianne Kala Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing;
Sirje Norden MTÜ Autistika; Aet Urbas Tallinna ja Harjumaa Autismiühing;
Kalju Jõesaar Tallinna Invaspordiühing; Silvi Laidre MTÜ EIE Tugiliisu;
Raili Vaidlo Eesti Afaasialiit; Roland Voost Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing;
Rein Järve Nõmme Vaegkuuljate Selts; Jaanus Tärnov Eesti ATH Liit;
Tauno Asuja Eesti Puuetega Inimeste Koda; Gaidi Alt Eesti Puuetega Inimeste Koda;
Sven Kõllamets MTÜ Pane oma meeled proovile; EPIK,
Rita Gorushkina Tallinna Invaspordiühing;
Eve Roos Tallinna Sclerosis Multipleksiühing;
Lembit Sinijärv Tallinna ja Harjumaa Kutsehaigete Ühing.

Päevakord:

a) Ülevaade Eesti Puuetega Inimeste Koja üldkoosolekust – Tauno Asuja.

b) Ülevaade augustis toimuvast Tallinna linnavalitsuse invakomisjoni
koosolekust.

Ettepanekud pöördumisse Tallinna Invakomisjonile:

  1. Komisjoni töö tuua netist tagasi ühisesse ruumi.
  2. Kokku leppida koosolekute toimumiseks regulaarne päev ja kellaaeg,
    näiteks iga kvartali teise kuu teine teisipäev.
  3. Määrata komisjoni liikmetele asendusliikmed.
  4. Kinnitada komisjoni järgmise aasta tööplaan jooksva aasta viimasel
    koosolekul, see tähendaks, et teemade korje teha oktoobris.
  5. Komisjonil võiks olla ka tegevusaruanne, mingi kokkuvõte.
  6. Invakomisjoni tööplaan ja protokollid teha kättesaadavaks linlastele.