Tallinna Linnavolikogu Sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni kohtumine Tallinna Puuetega Inimeste Koja võrgustiku esindajatega

Tallinna Puuetega Inimeste Koja foorumi liikmed külastasid 25. mail Aktiivse Kodaniku Fondi poolt rahastatava projekti “Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide huvikaitsevõrgustiku tugevdamine” raames Tallinna Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolekut.
Tutvustasime volinikele ja ekspertidele TPIKoja kui huvikaitse organisatsiooni ajalugu, organisatsiooni eesmärke ja tegevusi, rääkisime puuetega inimeste igapäevaelu väljakutsetest. Koja esindajad vastasid volinike ja ekspertide küsimustele.


Koostasime ülevaate puuetega inimeste murekohtadest seoses avaliku ruumi ligipääsetavuse tagamisega, omastehooldajate suure koormuse leevendamise vajadusest, eluruumide kohandamise kättesaadavusest, isikliku abistaja teenuse kitsaskohtadest jne.

Kohtumisel osales volikogu poolt 9 esindajat, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametit esindas sotsiaalteenuste ja toetuste osakonna juhataja Arne Kailas, TPIKoda poolt osales10 erineva organisatsiooni esindajat.

Ülevaate koostas Külli Urb, projektijuhi kohusetäitja, võrgustiku koordinaator

Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.