Tallinna Puuetega Inimeste Kojal on uus tegevjuht

Uue tegevjuhina asus tööle Kadri Palk.

Kontaktandmed:
e-post: kadri.palk@tallinnakoda.ee
tel: 655 4161, 52 56 560