Tallinna Koja võrgustiku foorumi koosolek 22. märtsil

22. märtsil toimus võrgustiku foorumi koosolek, millest võtsid osa Tallinna Linnavolikogu esimees Jevgeni Ossinovski, TSTA juht Raimo Saadi ja puuetega inimeste peaspetsialist Mihkel Tõkke.

Koht: Tallinna Puuetega Inimeste Koda

Jevgeni Ossinovski tutvustas tööd Tallinna Linnavolikogus ja kuulas puuetega inimeste murekohti.

Tallinna Invakomisjoni 2022 aasta tegevusplaani tutvustas Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti spetsialist Mihkel Tõkke.

Osales 30 erinevate võrgustike ja liikmesühingute esindajat. Toimusid huvitavad arutelud.

Koosolek toimus projekti „Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide huvikaitsevõrgustiku tugevdamine“ raames.Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Fotod koosolekust tegi Aron Urb ja on leitavad lingilt: https://photos.app.goo.gl/PZey8TEfMAMAY7nk7