Tallinna Puuetega Inimeste Koda võtab tööle tegevjuhi

Tallinna Puuetega Inimeste Koda on katusorganisatsioon, mis koondab 23 Tallinna puuetega inimeste ja krooniliste haiguste ühingut,
põhieesmärgiga kaitsta puuetega inimeste ja krooniliste haigete õigusi ja huve.

Ootame tööle TEGEVJUHTI

Tegevjuhi vastustusvaldkonnad:

* Strateegiline juhtimine
* Organisatsiooni areng
* Igapäevane administreerimine
* Finantsjuhtimine
* Organisatsiooni esindamine

Ootused kandidaadi teadmistele ja oskustele:

* Eestvedamise ja koostööoskus
* Analüüsioskus
* Kõrgharidus või kõrgharidus omandamisel (soovitavalt sotsiaalvaldkonnas)
* Orienteerumine erivajadustega inimesi puudatavas seadusandluses
* Eelarve juhtimise oskus
* Hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus
* Avaliku esinemise oskus
* Hea digikirjaoskus

Ootused töökogemusele, sealhulgas vabatahtlikuna töötamine:

* Erivajadustega inimeste valdkonnas
* Huvikaitse valdkonnas
* Juhtimisalane töökogemus

Ootused isikuomadustele:

* Algatus-, otsustus- ja vastutusvõime
* Pingetaluvus
* Koostöövõimelisus
* Õppimisvõime

Tegevjuhti ootab:

* Mitmekesine ja arengut pakkuv töö
* Paindlikud töötingimused, kaugtöö võimalus
* 28 päevane põhipuhkus
* Tähtajatu tööleping
* Mugav töökeskkond kesklinna lähedal

Töötasu:

* Põhipalk
* Projektitasud

Tegevjuhi töökoormus 0,8 kohta, projektijuht 0,2 kohta
Tööle asumise aeg soovitavalt mai 2022
Kandideerimiseks saata CV e-posti aadressile tiiu.hermat@tallinnakoda.ee hiljemalt 10.04.2022
Töökoht asub: Endla 59, Tallinn
Maja on ligipääsetav, parkimine tasuta.

Lisainfo: 55 672 585 (Külli Urb, juhatuse esimees)