Erivajadustega inimestele õigusnõu andmist jätkab Eesti Puuetega Inimeste Koda

Justiitsministeeriumi toetusel annab järgmisel kolmel aastal erivajadustega inimestele õigusnõu Eesti Puuetega Inimeste Koda koos Õigusteenuste Bürooga, kes võitis jaanuari alguses välja kuulutatud konkursi.

Justiitsministeerium toetab erivajadustega inimestele õigusnõu andmist 70 000 euroga kalendriaasta kohta. Eesti Puuetega Inimeste Kojaga sõlmitakse toetuse kasutamise leping tähtajaga kuni 31. märts 2025. Lepingut võidakse samadel tingimustel kuni kahe aasta võrra pikendada.

„On oluline, et õigusnõu oleks erivajadustega inimestele kui haavatavale sihtgrupile Eesti erinevates piirkondades õigeaegselt ja kvaliteetselt kättesaadav. Puuetega inimeste kojal on selleks olemas juba mitme aasta pikkune kogemus ja üle-eestiline võrgustik. Nõustamiseks saab kasutada puuetega inimeste kodade ruume üle Eesti, mis on füüsiliselt igakülgselt ligipääsetavad ja puuetega inimestele hästi tuttavad,“ ütles justiitsminister Maris Lauri.

Nõustamise hulka kuulub ka õigusabi osutamine, erivajadustega inimeste teavitamine õigusnõustamise võimalusest ning nende abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ja asjaajamisel.

Eelneval viiel aastal on justiitsministeeriumi toetusel saanud õigusnõu tuhanded erivajadusega inimesed. Küsimusi on olnud pea igast õigusvaldkonnast, kuid kõige enam on need puudutanud perekonnaõigust ja võlaõigust ning täitemenetlust.

Projektist saavad tasuta õigusnõustamist inimesed, kellele on Sotsiaalkindlustusameti poolt määratud keskmine, raske või sügav puude raskusaste.

Loe edasi nõustamise kohta EPIKoja kodulehelt: https://epikoda.ee/mida-me-teeme/noustamine/oigusnoustamine

Täpsemalt saab erivajadustega inimestele õigusnõu andmise kohta lugeda justiitsministeeriumi kodulehelt.