Puuetega inimeste foorumi koosolek 17. jaanuaril 2022

17. jaanuaril kogunesid TPIK liikmesühingute esindajad selle aasta esimesele foorumi koosolekule, kus teemaks oli tutvuda Tallinna Invakomisjoni töö põhimõtetega ja teha ettepanekuid 2022 aasta Tallinna Invakomisjoni tööplaanidesse.

Korraldaja Tallinna Puuetega Inimeste Koda ja foorumi koosolekujuht Külli Urb; projekti võrgustiku koordinaator; TPIKoda esimees.

Tutvu foorumi koosoleku kokkuvõttega allpool

Projekt: Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide huvikaitsevõrgustiku tugevdamine
Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös
Vabaühenduste Liiduga.