Kohtumine Tallinna abilinnapea B.Beškinaga 8.veebruaril 2022

Tallinna Puuetega Inimeste Koja ja abilinnapea Betina Beškina kohtumine toimus 8.veebruaril Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevuskeskuses.

Kohtumise eesmärk oli üheskoos arutada aktuaalsete puuetega inimeste valdkondi puudutavate küsimuste üle ja tuua välja võimalikke lahendusettepanekuid.

Kohtumisel käsitletud teemad olid:

  • Ülevaade koalitsioonilepingu 2021-2025 punktide arendamisest
  • Eluasemete ligipääsetavuse tagamise plaanid sh korrusmajadele liftide paigaldamine
  • Probleem liikumispuudega inimeste liikumisega talvises linnaruumis – kellele taksoteenus ei laiene     
  • Vajadus rajada Käo Tugikeskuse Maleva üksuse juurde peretüüpi ööpäevaringset erihoolekande teenust osutav keskus        
  • Ühistranspordipeatuse (linna poolt suund) Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevuskeskusele (Endla 59) lähemale toomine                                                                             

Kohtumisel oli kokku kokku 23 osalejat – Tallinna abilinnapea B.Beškina; Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti esindajad R.Saadi (TSTA juhataja, virtuaalselt), A.Kailas, M.Tõkke  ja K.Uuemäe ja TPIK liimesühingute ja võrgustiku esindajad.             

      

Kohtumine toimus projekti „Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide huvikaitsevõrgustiku tugevdamine“

Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.