Energiatoetus (allpool ka vene keeles)

Elektrooniline iseteeninduskeskkond tallinlastele taotluste vastuvõtmiseks on aadressil https://taotlen.tallinn.ee/.

Alternatiivina hakatakse pakkuma võimalust registreerida vastuvõtu aeg linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas, kus töötaja aitab taotluse esitada. 

Tallinn on avanud energiatoetuse infotoe telefoni 600 6300. Numbrilt saavad energiatoetuse kohta nõu küsida nii linlased kui ka korteriühistud.

Energiatoetuse telefon on avatud esmaspäeviti kell 8.15–17.45, teisipäevast neljapäevani kell 8.15–16.45 ja reedeti kell 8.15–15.45.

Energiatoetus on energiahinnatõusust tingitud toetus, väikese ja keskmise sissetulekuga peredele, millega kompenseeritakse osaliselt elektri, gaasi ja kaugkütte kulud.  

Väikese ja keskmise sissetulekuga on inimene või pere, kelle keskmine sissetulek perioodil, mille eest toetust taotletakse, on:

·                                      1126 eurot kuus pere ainsale või esimesele liikmele,  

·                                       igale vähemalt 14-aastasele 50% sellest (so 563 eur) ja  

·                                       igale alla 14-aastasele sellest 30% (338 eur). 

Seda, kas kvalifitseeritud toetusele, saad kontrollida rahandusministeeriumi loodud veebikalkulaatorist.

Tallinna elanikud saavad hakata energiatoetust taotlema alates 17. jaanuarist.  Selleks ajaks on olemas taotluste haldamiseks vajalik e-keskkond ja täiendava väljaõppe saanud personal.  3. jaanuarist on tallinlastele avatud energiatoetuse infotelefon 600 6300 (Telefon on avatud E 8.15 – 17.45; T – N 8.15 – 16.45 ja R 8.15 – 15.45).

Toetuse periood on 2021. aasta september kuni 2022. aasta märts (kaasa arvatud). Taotlusi on võimalik esitada kuni mai lõpuni. Inimene valib ise, mitme kuu eest korraga toetust taotleb. Maksimaalselt on võimalik taotleda kuni 5 eelneva kuu kulude kompenseerimist. Kõige varasem kuu, mille eest toetust makstakse, on september.

Kui suur on energiakulude kompensatsioon ühes kuus?  

Hüvitamisele kuulub 80% arve summast, mis ületab: 

·                                    elektri puhul 120 eurot/MWh (12 s/kWh); 

·                                    gaasi puhul 49 eurot/MWh (4,9 s/kWh); 

·                                   kaugkütte puhul 78 eurot/MWh (7,8 s/kWh).  

Minimaalne toetussumma on 10 eurot, alla selle toetust ei maksta. Sellisel juhul võib olla mõistlik kokku koguda mitme kuu kuludokumendid ja esitada nende osas ühine taotlus.  

Maksimumsumma on 500 eurot ühes kuus kõikide energiakulu arvete peale kokku (nii elektri, gaasi kui kaugkütte peale kokku).  

Энергетическая субсидия

Энергетическая субсидия — это обусловленная повышением цен на электроэнергию субсидия для поддержки семей с низким и средним доходом. Субсидия частично компенсирует затраты на электроэнергию, газ и центральное отопление.

Лицом или семьей с низким или средним доходом считаются те, чей средний доход за период, на который запрашивается субсидия, составляет:

·        1126 евро в месяц на единственного или первого члена семьи,

·        50 % от этой суммы на каждого члена семьи в возрасте от 14 лет (т. е. 563 евро) и

·        30 % от этой суммы на каждого члена семьи в возрасте до 14 лет (т. е. 338 евро).

Например, максимальная сумма субсидии для семейного хозяйства, состоящего из двух взрослых, составляет 1689 евро, а для семейного хозяйства, состоящего из двух взрослых и двух детей в возрасте до 14 лет — 2365 евро.

Проверить, имеете ли вы право на субсидию, можно с помощью созданного Министерством финансов онлайн-калькулятора на русском и эстонском языках.

Жители Таллинна смогут ходатайствовать о получении энергетической субсидии не позднее середины января. К этому времени появятся необходимая для управления ходатайствами электронная среда и специально обученный персонал. С 3 января для жителей Таллинна будет работать инфотелефон по вопросам энергетической субсидии 600 6300.

Период субсидирования охватывает сентябрь 2021 – март 2022 гг. (включительно). Ходатайства можно подавать до конца мая. Человек сам выбирает, за сколько месяцев ходатайствовать о разовой субсидии. Максимально можно ходатайствовать о возмещении расходов за 5 предыдущих месяцев. Первый месяц, за который выплачивается субсидия, — сентябрь.

Каков размер компенсации расходов на энергию за один месяц?

Возмещению подлежит 80 % от суммы счета, которая превышает:

1.      для электричества — 120 евро/МВтч (12 ц/кВтч);

2.      для газа — 49 евро/МВтч (4,9 ц/кВтч);

3.      для центрального отопления — 78 евро/МВтч (7,8 ц/кВтч).

Минимальный размер субсидии составляет 10 евро, субсидия меньше этой суммы не выплачивается. В этом случае целесообразным будет собрать документы о расходах за несколько месяцев и подать по ним общее ходатайство.

Максимальный размер составляет 500 евро за месяц для всех счетов за энергию (электричество, газ и центральное отопление, вместе взятые).

Подробнее читайте на сайте Министерства финансов на эстонском языке здесь и на русском языке здесь.