Tallinna Puuetega Inimeste Kojas vahetus tegevjuht

Uue tegevjuhina asus tööle Monika Tammerand.

Kontaktandmed:
e-post: monika@tallinnakoda.ee
tel: 655 4161, 52 56 560