Tallinnas on enim puudega mehi ja naisi

Tallinnas elab 31778  erineva puude ja erivajadusega inimest, kellest 18879 on naised ja 12899 mehed.
Kui puudelisena sündivate laste arv on järjest vähenenud, siis aasta aastalt on tõusnud vanemaealiste puuetega inimeste arv.
Enamlevinud puue on liikumispuue, millest enamiku moodustavad naised vanuses 64+, keda on Tallinnas 7726 inimest. Sellele järgneb liitpuudega naiste hulk – 5783 inimesega. Ka liitpuudelisi naisi on rohkem vanuses 64+.
Liikumispuudega mehi on 4339 ja liitpuudega mehi 3947. Liit-ja liikumispuudega mehi on enim vanuses 40-64+.

Viimaste aastate tõusev puudeliik on psüühikahäiretega inimesed, kus meeste ja naiste arvud on suhteliselt sarnased, naisi 2592 ja mehi 2355. Psüühikahäirete puhul tuleb rääkida oluliselt nooremas eas, vanuses 18-63 aastat, saadud puudest.
Suur erivajadustega inimeste hulk Tallinnas räägib ka oluliselt suuremast vajadusest tervishoiu-ja sotsiaalvaldkonna kulutustele.