Omavalitsused saavad sotsiaalteenuste arendamiseks taotleda toetust

Sotsiaalministeerium

Pressiteade

23. juuli 2020

*Omavalitsused saavad sotsiaalteenuste arendamiseks taotleda toetust”

*Sotsiaalminister Tanel Kiik allkirjastas määruse, millega avatakse
augustis tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste arendamise
taotlusvoor. Muu hulgas saab edaspidi taotleda toetust ka nõustamisteenuste
ja tugigruppide arendamiseks. *

“Viimastel aastatel on riik toetanud kohalikke omavalitsusi peamiselt
inimeste kodus elamist toetavate teenuste arendamisel. Suur rõhk on pandud
koduteenustele ja hoolduskoormust vähendavate teenuste arendamisele, sest
abi vajav inimene peab tuge saama eeskätt oma kodus või selle lähedal,”
ütles sotsiaalminister *Tanel Kiik*. “Koroonaviiruse kriis on mõjutanud
kõikide inimeste elu ja toimetulekut. Majanduslanguse ajal on eriti
oluline, et toetaksime laiemat sihtrühma inimesi, keda kriis puudutab nii
majanduslikult kui ka sotsiaalselt. Seetõttu oleme taotlusvooru tingimusi
paindlikumaks muutnud ning laiendasime nõustamisteenuste ja tugigruppide
läbi abi saajate sihtrühma.“

Toetust võib saada koduteenuse, tugiisikuteenuse, isikliku abistaja
teenuse, päevahoiu- ja intervallhooldusteenuse, integreeritud
hooldusteenuse, nõustamisteenuse ja tugigruppide, psühholoogilise
nõustamise, kogemusnõustamise, võlanõustamisteenuse jt teenuste
pakkumiseks. Kokku toetatakse kohalikke omavalitsusi Euroopa
Sotsiaalfondist viie miljoni euroga.

„Nõustamisteenuste ja tugigruppide eesmärk on pakkuda inimestele
emotsionaalset tuge, praktilisi nõuandeid ja suurendada nende teadlikkust
sellest, kuidas tulla toime igapäevaelus tekkivate keeruliste
situatsioonidega, sealhulgas erivajaduse või hoolduskoormusega,“ ütles
sotsiaalminister Kiik. „Lisaks soovime julgustada omavalitsusi arendama
innovaatilisi lahendusi – näiteks kodus elavad hooldusvajadusega inimesed
saaksid kasutada erinevaid tehnilisi lahendusi, et olla kontaktis nii
omavalitsuse, teenuseosutajate kui ka oma lähedastega.“

Muu hulgas täpsustati toetuse andmise tingimusi. Vastavalt erivajadusega
inimeste ja vanemaealiste inimeste osakaalule konkreetses omavalitsuses
peavad taotlejad edaspidi maksma erinevat omaosaluse määra. Suurema
erivajadusega inimeste ja vanemaealiste osakaaluga omavalitsuste omaosaluse
määr on 15% ja väiksema osakaaluga omavalitsuste määr 25%. Erinevate
omaosalusmäärade eesmärk on toetada raskemas olukorras olevaid
omavalitsusi, kellel tuleb inimeste abistamiseks rohkem panustada.
Maksimaalne toetuse summa on 300 000 eurot.

Edaspidi saab toetust taotleda jooksvalt. See tähendab, et võrreldes
varasemaga ei pea taotlejad ootama ära ühise taotlusvooru avanemist ega
lõppemist, vaid saavad esitada taotluse neile sobival ajal. Taotlusvoor on
avatud kuni vabade vahendite lõppemiseni.

Taotlusvooru viib läbi Riigi Tugiteenuste Keskus:
https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/tooelu-ja-hoolekanne