Tallinna Puuetega Inimeste Koja Üldkoosolek valis uue juhatuse

16.juunil valis Tallinna Puuetega Inimeste Koja üldkoosolek 6-liikmelise juhatuse koosseisus Külli Urb, Jelena Pipper, Ulvi Tammer, Tiiu Hermat, Eduard Borissenko, Mari Peets. Juhatus valiti vähemalt neljaks aastaks. Üldkogu kinnitas ka 2019.a.majandusaasta aruande ja põhikirja muudatusettepanekud. Nüüdsest juhib Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuse tööd Külli Urb ja teda asendab Jelena Pipper.